måndag 6 september 2010

Alliansen segrar i valet med 5 – 8% - och får egen majoritet.

Jag har en känsla av att årets valkampanj på ett sätt inleddes direkt efter förra valet, 2006. Den som har gott minne minns kanske att detta val slutade med att Allianspartierna fick 48,2% av rösterna medan det rödgröna alternativet – som formellt inte fanns då, (finns det ens nu??) – fick 47,2% - och vi fick återigen en borgerlig regering.

De röda tyckte att de ”nästan hann ikapp” Alliansen, det skilde endast 119 328 röster. Göran Persson avgick och nygamla Mona Sahlin blev socialdemokraternas första kvinnliga partiordförande, och som sig bör får en nyvald partiledare en hyfsad start - opinionsmässigt. Mona Sahlin blev partiledare den 17 mars 2007. Vid en opinionsundersökning samma månad fick De rödgröna 52,6%, med Alliansen fick ca 10% lägre siffror. De rödgröna blev kaxiga, det verkade som att man tyckte att en valseger 2010 enkelt skulle uppnås, det var nog fråga om rena promenadsegern.

Rödgrön ledning med 20%

I januari 2008 var gapet mellan regeringen och oppositionen som störst sedan förra valet.  Regeringspartierna fick endast 37,8% av röstsympatierna medan oppositionen fick hela 57,3 % - en skillnad som var nära 20%. Det jublades hos socialdemokrater, miljöpartister och kommunister. Flera politiska kommentatorer var eniga, ett antal forskare med stor erfarenhet av politik var lika eniga om att ett så stort gap skulle det inte finnas några som helst möjligheter att alliansen skulle kunna hämta in.

Under senare år har det varit närmast inflation vad gäller förekomsten av opinionsinstitut, det var länge sedan vi hade endast ett sådant institut.

Sex opinionsinstitut

Inför årets val har SVT beslutat presentera ett Väljarindex som tagits fram av Svensk Opinion som sammanställer undersökningar från sex opinionsinstitut. Dessa sex är Demoskop (undersökningen beställd av Expressen), Novus (TV4), Sentio  (SD-Kuriren/TT), Sifo (Svenska Dagbladet/Göteborgs Posten), Synovate (Dagens Nyheter) och United Minds (Aftonbladet).

Väljarindex

I väljarindex vägs alltså de olika institutens mätningar, man får helt enkelt en trend, ett genomsnitt som ger betydligt mer  än vad ett enskilt institut – eller enskild mätning kan ge.  Väljarindexet användes bl a vid presidentvalet i USA 2008 och där kallas det ”poll of polls” – vilket kan översättas med ”undersökning av enkäter”. Det har sagts om väljarindex i USA att det visat sig ha en god träffsäkerhet och att det var mycket nära val resultatet i USA vid presidentvalet.

Nu i september redovisar tre av opinionsinstituten sina siffror: Demoskop 50,5% resp 44,0%, Sifor 50,2 % resp 43,7 och Synovate 49,2 % resp 45,8% och väljarindex, dvs medelvärdet blir då 49,2% för Alliansen och 44,2 % för Oppositionen. ( De första siffrorna, de med fet stil är för Regeringen). Alltså visar väljarindex på 5 % försprång för Alliansen för stunden.

Soffliggare

Alla dessa opinionsundersökningar som vi fått oss serverade under de senaste åren har gjort oss mer eller mindre förvirrade – inte minst för att undersökningsresultaten har skiftat i så hög grad över tid. En sannolikt inte förväntad effekt är att sedan maj månad i år– då alliansen återtog sin ledning – har de allra flesta undersökningar presenterat Alliansen som förmodade vinnare.  Ett sådant resultat - som upprepas och upprepas - får något av en självuppfyllande profetia över sig, vilket innebär att de som leder får än fler röster. Många röstare vill inte gärna tillhöra förlorarna. De väljare som eventuellt hade tänkt flytta sig från soffan – för att rösta, kan nu tänka att det är ingen mening. Av erfarenhet och gjorde undersökningar vet vi att de allra flesta soffliggare ändå har rödgröna tankar, men...

Grundtips

Mitt grundtips blir alltså: Alliansen kommer att segra i riksdagsvalet med 5-8 %, vilket också kommer att innebäras att Regeringen får mer än 50%, dvs en egen klar majoritet.

Grundtips nr 2 är att s kommer att göra ett historiskt dåligt val, från ca 35% vid förra valet till under 30% - och Mona Sahlins dagar som partiledare äro räknade. Moderaterna har mycket stora chanser att bli det största partiet med mer än 30% av rösterna.

2 kommentarer:

  1. Hoppas hoppas hoppas att du har rätt!

    SvaraRadera
  2. I really like your writing style. Such a nice Post, Can’t wait for the next one.
    Dell Laptops

    SvaraRadera