lördag 1 oktober 2016

Hur utbredd är korruptionen inom landet, kommunerna? Förvaltningar eller politiken


I DN i dag – Bilagan Dagens Nyheter – finns det som alltid mycket viktiga och välskrivna artiklar. I dagens nummer heter en rubrik ” Korruptionsjägaren Inga-Britt Ahlenius;  Brister ledarskapet kan vad som helst hända”.

Under senare tid har vi haft två stora skandaler i vårt land: Macchiariniaffären och Riksrevisionen. I den första affären var den italienske kirurgen Paolo Macchiarini (som fick)” en gästprofessur utan att granska hans CV eller dokumentera negativa referenser om honom”.

Macchiarini avslöjades som en av vår tids – i Sverige i alla fall - största vetenskaplig bluffar och Karolinska Institutet har fått avskeda flera av sina toppar, rektorer och styrelsen. Man kan lugnt påstå att KI har upplevt och upplever en av sina värsta kriser någonsin.

Vad gäller Riksrevisionen hade den förre politiske tjänstemannen Susanna Ackum utsett gamla arbetskamrater till mycket höga tjänster: Om detta säger Ahlenius:

-        - Att hantera en fråga där man är jävig är en kardinalsynd för en revisor. Det är chockerande och uppseendeväckande att tre personer med så långvarig tjänst på centrala positioner.

Alla tre Riksrevisionen har alla tre avgått, dvs Susanna Ackum, Ulf Bengtsson och Margareta Åberg.

Jag tycker att det vore sällsynt skämmigt att tvingas avgår för olika former av korruption, tagande av muta eller helt enkelt vanlig svågerpolitik, dvs någon/några kompisar gynnar dig på bekostnad av någon annan – som är betydligt mer kvalificerad. Vissa personer vet inte ens vad ett CV är eller vad det skall tjäna för syfte.

Det är många frågor som uppkommer när man läser artikeln om den 77 år unga Inga-Britt Ahlenius  i DN. Man kan fråga sig bl a:

* Hur vanligt är det egentligen  med korruptionen i vårt land?

* Hur vanligt är det inom den kommunala sektorn? Inom den kommunala politiken?

* Inom olika slags organisationer i den kommunala verksamheten?

Bakgrund:

Ahlenius var generaldirektör För Riksrevisionsverket i vårt land 1993-2003. Därefter var hos bl a chef för FN:s interngranskning 2007-2010. Som sådan riktade hon mycket stark kritik gentemot FN´s generalsekreterare Ban Ki-mon. Än mer uppmärksamhet fick hon granskare av korruptionsanklagelser inom EU och som resultat av detta avgick hela kommissionen. Detta är faktiskt sant.


Snyggt jobbat IBA.