onsdag 27 januari 2016

Släkt vare här, del 2. Pappas sida. Från nutid till den katolske prästen Dominus Andreas (1450-1505) och hans frilla Gölug Forsia


Generation 1

Ulf Jonasson, Frösön
Född 16/9 1942

Gift med Birgitta Jonasson, Uppsala
Född 13/3 1948 – Gifta 2/5 1992


Generation 2

Far: Nils Jonasson, Hornsberg
Född 29/8-1908 - Död 17/1-1989

Mor: Anna Jonasson
Född 4/4 1912 – Gifte sig ----  Död 17/5 1989


Generation 3

Farfar: Jonas Jonasson (Eriksson), Hallom
Född 9/4-1863 - Död

Mor: Anna Märta Andersdotter
Född: 8/1-1868, Gifte sig…… Död


Generation 4

Farfars far: Jonas Eriksson (Klingström),
Funäs 3. Fältjägare nr 16 vid Ovikens kompani
Född 29/1-1820 - Död 31/3-1892

Farfars Farmor: Brita Olofsdotter Rapp
Född 14/10-1822- Gift 26/10-1845 - Död 1/12-1894


Generation 5

Farfars farfar: Sergeanten Erik Klingström, Landsom
Född 16/10-1772 - Död 9/2-1851

Farfars farmor: Karin Salomonsdotter
Född 24/12-1775 - Gifte sig 18/11-1798 - Död 6/4-1856

Fm f: Fältjägaren Olof Rapp, Öster Hallom
Född 20/4-1795 - Död 25/7-1842
Fm m: Kerstin Hemmingsdotter
Född 28/7-1786 - Gifte sig 20/4-1821 Död ?


Generation 6

Ff ff: Korpralen Jonas Klingström, (Persåsen), Landsom
Född 17/2-1748 Död 8/11-1789

Ff fm: Brita Jonsdotter Danberg
Född 24/9-1740 - Gifte sig 4/11-1770 - Död 1806

Ff mf: Gästgivaren Salomon Nilsson (Norrgård), …näset
Född 30/8 1726 Död 28/ 1802

Ff mm: Magdalena Weste
Född 16/11-1734 - Gift 1764 - Död 20/12-1803

Fm ff: Torparen Jöns Sundvisson, Hallom
Född 4/5-1765 Död 4/5-1804

Fm fm: Brita Olofsdotter
Född 15/3-1765 - Gift 21/4-1794 - Död 3/3-1841

Fm mf: Bonden Hemming Persson, Funäs
Född 7/10-1758 Död 7/4-1851

Fm mm: Ingeborg Svensdotter
Född 16/2-1770 - Gifte sig 16/10-1794 - Död 25/2-1852


Generation 7

Ff ff f: Erik Jonsson (Persåsen) Landsom
Född 11/6-1718 Död 1780

Ff ff m: Lisbet Göransdotter
Född 6/4-1711 - Gifte sig 1738 - Död 17/8-1777

Ff fm f: Dragon Jonas Danberg, Landsom
Född 1709 Död 21/1-1793

Ff fm m: Karin Jönsdotter
Född 1709 - Gifte sig 1732 - Död 4/5-1794

Ff mf f: Länsman Nils Svensson, Norrgård
Född 28/6-1703   Död


Ff mf m: Märet Salomonsdotter
Född 3/9-1692 Död 1753

Ff mm f: Tullinspektör Niclas Weste, (Berg) Ås

Ff mm m: Christina Elisabet Busch
Född 13/8-1706 Död 14/1 1780 (Omgift med Henrik Krus, Rätan)

Fm ff f: Bonden Sundvis Olofsson Eklund, Västnår
Född 21/12-1735 Död 13/2-1806

Fm ff m: Anna Jönsdotter
Född 1/10-1727 - Gift 1756 - Död 10/8-1809

Fm fm f: Bonden Olof Jönsson, Öster Hallom
Född 13/11-1720 Död 20/11-1794

Fm fm m: Elin Nilsdotter
Född 22/6-1737 - Död 8/2-1822

Fm mf f: Dragon Per Lindström, Gaxåsen (omgift)
Född 1726 Död 14/1-1803

Fm mf m: Brita Hemmingsdotter
Född 1/3-1725 Gift 4/11-1773 - Död december 1760

Fm mm f: Bonden Sven Ivarsson, Funäs
Född 25/2-1737 - Död 12/4-1782

Fm mm m: Margit Andersdotter
Född 29/7-1744 - Gift 1762 (omgift 1788) - Död 19/8-1828

Generation 8

Ff ff ff: Joen Person Ploug, Persåsen
Född 1684 Död 29/4-1729

Ff ff fm: Brita Ersdotter

Ff ff mf: Göran Jönsson, Hallom
Född 1671 Död 13/3-1719

Ff ff mm:Rangborg Ersdotter
Född 22/3-1682 Död 29/5-1761

Ff fm ff: Torpare, Corpral Enar Danberg, Grötom
Död december 1718 - Död i Norge

Ff fm fm: Blandina

Ff fm mf: Jöns  …., Näset, Myssjö

Ff mf ff: Sven Andersson , Norrgård
Född 1671 Död 1735

Ff mf fm: Cherstin Nilsdotter
Född 1669

Ff mf mf: Salomon Nilsson, Norrgård
Född 1661

Ff mf mm: Cherstin Nilsdotter
Född 1661 Död 1751

Tullinspektör Westes mor och far okända

Ff  mm mf: Kapten Mattias Busch, Berg
Död 15/4-1716

Ff mm mm: Magdalena Lundell
Död 27/12-1766

Fm ff ff: Olof Carlsson, Funäs

Fm ff fm: Margret Andersdotter
Död 3/2-1772

Fm ff mf: Jöns Hansson, Bugården
Död 27/8-1784

Fm ff mm: Anna Hindriksdotter

Fm fm ff: Jöns Olofsson, Öster Hallom

Fm fm fm: Ingeborg Eriksdotter

Fm fm mf: Corpral Nils Persson Björn, Vestnår
Född 1694 Död 23/5-1766

Fm fm mm: Christin Göransdotter
Född 1699 Död 10/5-1782

Dragon Per Lindströms föräldrar okända

Fm mf mf: Fourirer Hemming Herman, Höhne

Fm mf mm: Karin Persdotter

Fm mm ff: Lars Jönsson Kråka, Hovermo
Född 27/3-1707 - Död 30/3-1750

Fm mm fm: Ingeborg Svensdotter
Född 1/11-1703 - Död 14/9-1782

Fm mm mf: Anders Persson, Funäs
Född     - Död

Fm mm mm: Märet Olofsdotter
Född 1723 Död 1798


Generation 9

Ff mf ff f: Anders Olsson i Åsen

Ff mf ff m: Ingeborg Svensdotter
Född 1646 Död 1718

Ff mm mm f: Prosten Martin Lundell, Sunne
Född 1646 Död 12/5-1700

Ff mm mm m: Magdalena Jönsdotter Nortman
Död 14/6-1706

Fm mm ff f: Jöns Larsson, Hovermo
Född 1662 Död 12/8-1743

Fm mm ff m: Märet Olofdotter
Född 1667 Död 18/3-1741

Fm mm fm f: Sven Olofsson, Bergsbyn
Född 1632 Död 11/12-1729

Fm mm fm m: Anna Erikdsotter


Generation 10

Ff mm mm ff: Kyrkoherde Nicolaus Martini

Ff mm mm fm: Magdalena Olausdotter Plantan


Nedan utgår vi ifrån Magdalena Olausdotter Plantan

Far: Prosten, Mag. Olaus Niurenius, Umeå
Född 1580 i Njurunda Död 24/9-1645

Mor: 2/ Magdalena Zakrisdotter Jonae Själevad /

Magdalena Malin Zackrisdotter
Född 1/9-1604 Död 1689

Barn med Barbro Kenica, Hustru nr 1
Petrus Plantin (1613 - )

Johan Plantin

Barn med Magdalena Malin Zackrisdotter, Hustru nr 2

Margareta Plantin (1627 – 1701)
Nils (Nicodemus Olai) Plantin (1629 – 1685)
Andreas Plantin (1631 – 1708)
Daniel Plantin ( -1711)
Ericus Olai Plantin ( - 1688)
Sakarias Plantin (- 1688)
Magdalena Plantin
Olof Plantin ( - 1688)

Far: Prosten (1574 – 1607) Kyrkoherden i Njurunda
mag. Petrus Olai Gestrinius, Umeå
Född 1540/1545 (i Gefle) Död 1607

or: Malin Nilsdotter
Född 1545 Död 1624

Barn:
Gunilla

Anders, huspredikant
Johannes, rektor, kyrkoherde, fil mag
Nicolaus, stud i Wittenberg. rektor, fil mag
Ericus. Fil mag, rektor, kyrkoherde. Född 1592, blev student vid Uppsala universitet 5/9 1611, inskrevs vid Greidswalds universitet 28 jan 1614

Olaus Petri Niurenius.Född 1580 Död 24/9 1645

Morfar: Prosten (1613-1638) Zackarias Jonae, Själevad
Född 1580/1581 Död 1638


Mormor: Malin Engelbrektsdotter Bure
Född 1/10-1581 Död 1668 i Själevad

Barn:
Johannes Bureus (1598 - )
Jonas Bureus ( 1599 - )
Lisbeth Bureus ( 1601- )
Magdalena Malin Zackrisdotter (1604 – 1689)
Margareta Bureus (1611- )


Generation 11

Ff f: Rådmannen Olof Mårtensson, Gefle
Född 1500 i Umeå

Karin Andersson Grubb, född 1510 i Gefle

Fm f: Borgmästaren Nils, Gefle

Mm f: Kyrkoherden Engelbertus Laur Bure, Neder Luleå
Född 1542 (Gift tre gånger) Död 1621

Mm m. 1/ Elisabet Andersdotter
Född 6/9-1549 Död 9/10-1597


Mm ff: Kyrkoherde 1543-1572  Laurentius (Lars) Svenonius Bure, Säbro
Född 1507 i Harmånger Död 1579 i Säbro

Mm fm: Margareta Engelbertsdotter Janzonia
Född ca 1510 Gifte sig 1541

Mm mf: Kyrkoherde och prosten Anders Olai Olofsson, Skellefteå
Född 3/3-1512 Död 3/5-1569

Mm mm: Anna Andersdotter Burea
Född 1515 i Kåge, Skellefteå Död 30/3-1583


Generation 13

Mm ff f: Hövitsman Sven Pederson Bure, Medelpad
Född 1475 Död ca 1552

Mm ff m: Margareta Boosdotter

Mm mf f: Olof Timmerman, Uppsala


Mm mm f: Underlagman, bonde Anders Jacobsson af Bure
(Ca 1460 – 1535 eller 1475-1539) Kåge. Adlad jan 1500 ”af Bure”
Köpte år 1500 hemman i Kåge, Grande-godset, åt sin dotter

Mm mm m: Malin Andersdotter (Ca 1480 – 1550)

Då Malin var frillobarn hade hon inte arvsrätt efter fadern, men när ärkebiskop Jakob Ulfsson invigde socknens kyrka 1507 utverkade han en dispens för henne – mot ersättning i pengar


Generation 14

Mm mm mf: Kyrkoherde och prost (1499-1506) Dominus Andreas (ca 1450 – 1506), Skellefteå

Kallades Prost Anderas (Gamle Herr). Var katolsk präst, fick därför ej gifta sig
Mm mm mm: Frillan Gölug Forsia ( ca 1450 -   ) Hjulsbro, Landeryd

måndag 11 januari 2016

Möte med ungt geni från Örebro, som gör appar för hela världen - och jobbar för Apple

Om Du så bara har 11 minuter och 27 sekunder till övers så rekommenderar jag Dig att se den video som jag här länkar till. Han som håller detta föredrag heter Jonathan Ortheden, han är 18 år, kommer från Örebro och han har sannerligen en historia att berätta.

https://www.youtube.com/watch?v=ul7mRRSIW2I&feature=youtu.be

Och min historia i sammanhanget är följande:

För bra precis ett år sedan besökte jag Publicistklubben i Stockholm och hade stigit på det sena tåget hem till Katrineholm, avgång 22.19. Den resan tar en timme och nio minuter. Jag var trött och såg fram emot att sitta i lugn och ro under hemresan och smälta dagens intryck. Mina besök på PK tillhör de mest roliga och spännande som jag tar mig för.

Jag var alltså trött och satte mig i ett hörn i en kupé modell större. Så ser jag ett varmt och öppet ansikte som tilltalar mig. De som känner mig är mer van att jag tilltalar okända eller kända människor men nu blev jag tilltalad.

- Har du varit på filmgalan, sade den unge mannen. Du är så fint klädd.

- Nej jag har besökt Publicistklubben svarade jag, för dagen iklädd blazer och byxa, man skall ju bevars besöka kungliga huvudstaden och träffa gamla kollegor och höra spännande debatter.

Så började vårt samtal och det stod inte länge på förrän vi talade med varandra som gamla vänner, ålderskillnaden till trots.

Jonathan hette den unge mannen och han fyllde dagen till ära 18 år. Han hade varit i Stockholm för att registrera sitt första Aktiebolag, han hade tydligen haft enskilda firmor förut, tänkte jag då.

Jonathan började berätta om sitt liv, mycket av vad han talade om kan Du lyssna till på på videon. Hans berättelse var bland de mäktigaste jag hört, kanske någonsin. Han skulle ta studenten senare på våren , men hade inte tid att vara hemma. Han var då i USA på ett längre stipendium som han fått av Apple. Multibjässen Apple letar ungdomar över hela världen med denna speciella ”databegåvning”. Totalt plockade de ut 200 personer, varav tre från Sverige. Jonathan har fått detta stipendium vid två tillfällen, se tidningslänken nedan.

Jonathan arbetar med appar, som jag knappt förstår vad det är. På sin hemsida presenterar han 16 olika appar och hans arbete betraktas som oerhört kvalificerat. Han är ju faktiskt inte mer än 21 år.

http://appuniverse.se/

Denna resa var som sagt mycket omtumlande, bara att få ta del av denna oerhört spännande värld som Jonathan berättade om var alldeles speciellt.

Under hans USA besök hade vi fortsatt kontakt och på hösten besökte han och hans mentor Nils Gustafsson mig här i Katrineholm. Bilden på oss är från detta möte och vår fikastund var på klassiska Sultans konditori.

Vi fortsätter att hålla kontakt.

fredag 8 januari 2016

Draft CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain Improving the Way Opioids are Prescribed for Safer Chronic Pain Treatment

Could Darvon and Darvocet be the most fatal drugs ever? 

--------------------------------------------------------------------------------------

http://1.usa.gov/1Z9Vmv7

The Problem
Existing guidelines vary in recommendations, and primary care providers say they receive insufficient training in prescribing opioid pain relievers. It is important that patients receive appropriate pain treatment, and that the benefits and risks of treatment options are carefully considered.
prescription drug bottle icon259 million
In 2012, health care providers wrote 259 million prescriptions for opioid pain relievers – enough for every American adult to have a bottle of pills.1
doctor icon300% increase
Prescription opioid sales in the United States have increased by 300% since 1999,2 but there has not been an overall change in the amount of pain Americans report.3,4
prescription abuse icon2 million
Almost 2 million Americans, age 12 or older, either abused or were dependent on opioid pain relievers in 2013.5
tombstone icon16 thousand
In 2013, more than 16,000 people died in the United States from overdose related to opioid pain relievers, four times the number in 1999.6

Improving Practice

Improving the way opioids are prescribed through clinical practice guidelines can ensure patients have access to safer, more effective chronic pain treatment while reducing the number of people who misuse, abuse, or overdose from these powerful drugs.

Draft CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain

photo: doctor talking to a patientThe Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is publishing new guideline for prescribing opioids for chronic pain. The agency is working for timely release of the guideline while ensuring that the development process:
 • Meets scientific standards
 • Includes expert consultation
 • Allows for appropriate stakeholders to provide input
 • Facilitates partnership development to enhance dissemination and uptake

Intended Purpose and Use of Guideline

The purpose of the CDC guideline is to provide recommendations for the prescribing of opioid pain medication for patients 18 and older in primary care settings. Recommendations focus on the use of opioids in treating chronic pain (i.e., pain lasting longer than 3 months or past the time of normal tissue healing) outside end-of-life care.

Clinical practices addressed in the guideline

Determining when to initiate or continue opioids for chronic pain outside end-of-life care
 • Selection of opioid therapy, non-pharmacologic therapy, non-opioid pharmacologic therapy
 • Establishment of treatment goals
 • Discussion of risks and benefits of therapy with patients
Opioid selection, dosage, duration, follow-up, and discontinuation
 • Selection of extended-release and long-acting opioids
 • Dosage considerations
 • Duration of treatment for acute pain and chronic opioid use
 • Considerations for follow-up and discontinuation of opioid therapy
Assessing risk and addressing harms of opioid use
 • Evaluation of risk factors for opioid-related harms and integration into the management plan
 • Review of prescription drug monitoring program data
 • Use of urine drug testing
 • Considerations for concurrent use of opioids and benzodiazepines
 • Arrangement of treatment for opioid use disorder

Guideline Development: Methods and Processes

CDC used the Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation method to guideline development (www.gradeworkinggroup.org). This method uses a transparent approach to grading quality of evidence and strength of recommendations. Four factors were used to determine the recommendations: 1) quality of evidence, 2) balance between benefits and harms, 3) values and preferences, and 4) costs. CDC also has developed a tiered approach to involve stakeholders in guideline development.