lördag 28 oktober 2017

DEBATT Böcker gör världen rikare. KatrineholmsKuriren lördagen den 28 okt 2017


Att få kliva rakt in i Ronja Rövardotters borg, och hoppa med henne över Helvetesgapet eller att få sitta bakom Harry Potter på hans Nimbus 2000. Eller kanske att få gräva ner sig i en tjock bok om dinosaurier. För många har höstlovet länge varit just ett läslov.

Den svenska modellen bygger på att du, oavsett din bakgrund, ska kunna förverkliga dina drömmar och nå din fulla potential. Här är språket ofta nyckeln och litteraturen det som gör världen rikare och mer förståelig för oss människor. 2016 introducerade den socialdemokratiskt ledda regeringen Läslovet – en satsning under höstlovet för att alla barn ska få möjlighet att starta sin resa in i kunskapen och läsandets förtrollade värld.

Läslovet gjorde direkt succé och därför fortsätter och förstärks satsningen nu för att ytterligare öka läsningen bland barn och unga. Bland annat så har Kulturrådet fått i uppdrag av regeringen att under 2017 utvidga Bokstart till fler regioner och koppla satsningen till förskolan. Som en del i utvidgningen kommer Kulturrådet också att erbjuda möjlighet att söka bidrag för regionala och kommunala satsningar på små barns språkutveckling. Biblioteken stärks ytterligare i hela landet.

Utbudet och tillgängligheten förbättras genom att 250 miljoner kronor avsätts årligen mellan 2018 och 2020. Skolans Läslyft fortsätter att ge lärarna viktiga verktyg för utveckling av elevers läsande och skrivande. I dagens samhälle blir källkritik allt viktigare. I budgeten finns därför en satsning till biblioteken på 75 miljoner under tre år. Satsningen är bland annat att förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik.

Att läsa och skriva är viktigt på så många sätt. Läsning vidgar våra vyer och kan vara allt från behövlig rekreation till en nödvändighet för studier och i arbetslivet. Att vuxna läser för barnen samt att barn och unga kan ha god tillgång till böcker oavsett var man bor i landet är mycket viktigt för en bra start i livet. Litteraturens och språkets värld ska vara öppen för alla människor, oavsett vilken bakgrund man kommer från.

Därför önskar vi alla barn, ungdomar, föräldrar, mor- och farföräldrar, bibliotekarier, lä- rare och alla andra ett riktigt upplevelserikt läslov!

Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Anneli Bengtsson (S) Kommunstyrelsens ordförande Vingåker
Catharina Fredriksson (S), Kommunstyrelsens ordförande Oxelösund
Monica Lindell Rylén (S) Strängnäs

tisdag 24 oktober 2017

PostNord förnekar sig inte. Trodde i min enfald att det skulle fungera med mitt paket till Washington DC USA


Hej,

Jag sände ett mail - klagomål till er i morse. Där finns naturligtvis också försändelse  ID so jag inte tar upp här.

När får jag något slags besked??

Ulf Jonasson

PS. det hör till saken att jag rekommenderade brevet för att det skulle komma fram snabbare och säkrare. Denna åtgärd kostade 275 spänn extra. Om man inte betalar den avgiften kan man ju undra hur lång tid det eventuellt kan ta innan ett brev kommer till rätt adress, kommer det fram alls?????

Datum/Tidpunkt
Plats
Händelse
2017-10-1902:47 
Stockholm utr,Sverige SVERIGE 
Försändelsen har lämnat Postens utrikesterminal för vidare transport till utlandet 
2017-10-1817:34 
PostNord Katrineholm  
Försändelsen är vidaresänd inom Posten till sorteringsterminal 
2017-10-1816:57 
Coop Katrineholm  
Försändelsen är vidaresänd inom Posten till sorteringsterminal 
2017-10-1717:20 
Coop Katrineholm  
Försändelsen är inlämnad efter senaste inlämningstid och kommer att skickas vidare nästkommande vardag 
Vikt (kg): 1.079kg

söndag 15 oktober 2017

Katrineholms kommun inbillar sig att de kan få akademiskt utbildad personal - bl a forskare - till stan - när man sedan länge har stoppat de som finns på plats


För tredje året i rad tappar Katrineholms kommun i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun, 2017 blev placeringen 287 av landets 290 kommuner, 2016 var den på 280 plats, och för 2115 är siffran 269.

Detta för med sig att Katrineholm är den sämsta skolan inom länet. Fem kommunen i Sörmland finns bland de 15 sämsta i landet; Flen 275, Gnesta 277, Vingåker 278, Strängnäs 283 och Katrineholm 287.

Detta är mycket problematiskt och djupt oroande. Men det är ingalunda oväntat. Kunskap står inte högt i kurs i vår kommun, och har väl aldrig gjort – och jag kan tala av egen erfarenhet.

Jag har politiska arbetat för Folkpartiet och Moderaterna sedan 2005, och ingenstans har jag mött förståelse för de kunskaper jag har;  en doktorsexamen i folkhälsa med inriktning på bl a läkemedel, alkohol, droger och folkhälsa rent allmänt, samt en journalistutbildning på högskola. När jag kom in i politiken så inbillade jag mig att det kunde finnas ett visst intresse i kommunen av folkhälsofrågor. Tvärtom, blev folkhälsofrågan nedprioriterad i kommunen.

I april i 2016 skulle moderaterna välja ny vice ordförande i Vård och Omsorgsnämnden (VoN) och eftersom jag var kandidat uppmanades jag att skicka in min CV. Så gjordes. När det kom till valet var motkandidaten en yngre man, politisk helt oerfaren av Vård och Omsorgsfrågor - medan jag suttit i VoN i 8-9 år. Jag presenterade min CV – jag har en rätt hyfsad sådan, både utbildningsmässigt, yrkeserfarenhet samt en politisk erfaren från både Uppsala och Katrineholm – och motkandidaten visade inte upp någon CV alls. Han ansåg sig inte behöva det, menade han. Jag kan alltså inte utgå från annat än att han har åtminstone vanlig nio-årig obligatorisk skola då han inte orkar uppvisa någon CV.

Denna vice ordförande post innebar också att den valde blev vice ordförande också i Enskilda utskottet, och detta är skandalöst i just detta fall. I denna nämnd tas de mest svåra och känsliga frågorna upp. Då kan det vara mycket viktigt att ha erfarenhet av livet. Jag skämdes å mitt partis vägnar för deras beslut.

Det har under de 12-13 år som vi bott i kommunen alltid varit svårt att tala om utbildning, och speciellt högre utbildning. Då firar Jantelagen sina triumfer. Det finns naturligtvis en hel del kompetenta politiker – både i kommunen och i landet - som saknar en högre utbildning, men som utvecklar stor kompetens i alla fall. Tidigare vice statsministern Maud Olofsson berättar i sina memoarer ”Jag är den jag är”, från 2014. (citaten från denna bok, sid 20 och 21) Hon skriver bl a:
  • Min skolgång blev inte vad jag tänkt mig, (dvs hon gick inte längre än gymnasiet)
  • ...men det blev aldrig något sedan, vilket jag ångrar idag
  • Det största problemet för oss utan akademiska utbildning är nog inte bristen på kunskap, utan att högskolan och universitetet är en värld vi inte kan referera till.
Ett avslutande ord till Göran Dahlström och andra politiker. Berätta för all del inte för Amazon Web Services  – som planerar att bygga serverhallar i kommunen – eller Strålsäkerhetsmyndigheten - som planeras att flyttas till kommunen – om dagens tråkiga nyheter, dvs den mycket låga utbildningsstandard som finns i kommunen. 

Om detta - placeringen av en del av myndigheten i Katrineholm - skriver professor Björn Hasselgren – som är ledamot av Strålsäkerhetsmyndighetens Avfallsnämnd -  i SvD dem 2 sept 2017. ”Allvarlig fara för strålsäkerheten i Sverige” och ” Verksamheten bör ha närhet till forskning och en arbetsmarknad med stort utbud av högt utbildade personer”

Hur kan ledande politiker inom kommunen  ens tro att man kan erbjuda en bra miljö för forskare och andra högt utbildade, när man inte ens anser att de som finns är värda att satsa på?

lördag 14 oktober 2017

I do look forward to your program/article about the opioid epidemic - but do not forget the worst opioid of all - (Dextro) Propoxyphene (DXP)


Dear Friends, colleagues

This text is about your important show on opioids that will be on the air and in Wash Post on Sunday. We are in the same business as you, we are two PhD´s (my wife and me) that have studied the painkilling substance and opioid – that now is forgotten - (Dextro) Propoxyphene DXP ( Brands: Darvon and Darvocet) since 1994. We are behind the decision to ban DXP all over the world, in US 2010. Our CV http://bit.ly/2tsVOPL

I was just aware of your investigation a couple of hours ago and I was very happy about what I now have read about your investigations. It looks great. We have been fighting DXP since more that 20 years now - and the drug is now banned all over the word, and we have done a lot to make this possible. We were the whistle-blowers in Sweden, UK, European Union (EU) and US.

(Just now I am on a trip to Stockholm, we usually live in a small town nowadays Katrineholm, after living in the university town of Uppsala since 1965. I became very eager to write to you as soon as possible, but my research data are at home and I will now write “from my memory”, so to say. I hope you will excuse me when my words are not so exact and the structure of my words may not be the same it would be when I write and have all my research at hand. Thanks.)

My spontaneous thoughts after reading about your program:

If you want to solve a problem of today – the opioid-epidemic – you have to know something about its history. The big opioids-problems didn´t start yesterday, maybe it started more than 50 years ago with the painkilling substance (Dextro) Propoxyphene (DXP). It is an opioid and quite close to Methadone, but it was more toxic than any other drug.

The substance was synthesized 1953 and it took FDA four years to approve after a really bad article from Eli Lily to FDA. The drug was tested on animals, not any human being .  In the early 60s it started to appear scientific articles that show how fatal DXP was.

After studying the substance since 1994 we have lots of important data to share with you, primary from the largest county in USA – Los Angeles county – with the coroner system – and the FDLE - Florida Department of Law Enforsement – and they have the Medical examiner system. These systems differs a lot from each other, in LA they search/scan for illegal drugs but in Florida they search for prescribed drugs. In LA they did not find one since case with DXP, but in Florida the found o lot – after studying our published scientific articles.

We have important data from these two places over a period of ten years.

We also have consumption data from INCB – The International Narcotic Control Board in Vienna (WHO) since 1980´s for DXP. This organisation appreciated our research so they helped us twice with lots of data.

We have also prescription data concerning DXP during the years 2000-2012.

In Sweden we got a new system in the forensic medicine 1992, a couple of years before we started our research. This system – was the most updated and modern in the whole world. In US you have these two different systems, The Medical Examiners and The coroners – which mostly is old organization. One example; in Sweden we always screen for prescribed drugs – that means of course DXP. When a person dies outside a hospital you will be brought to the forensic medicine system and almost every test for all legal drugs I done. Therefore our data are extremely good. We publish seven scientific articles about our DXP-research and also wrote – as we mention in our CV two doctoral dissertations.

Nobody in the whole world have studied DXP as long and wide as we had. We did our work within the academic world - with all that means, referees and so on. I started my PhD study when I became 50 years, my wife was 44. We founded our research by teaching about alcohol and drugs in the Public Health, you can name it pro bono.

In US you have around 3200 counties in the country and all of them decide they decide for themselves if there will be any blood test or not. “Bloodtests cost money” . And the two systems are so different.

Our articles and dissertations was also examined in a proper way. Before DXP was banned the FDA presented a report about the banning. This report was written “from the inside”, and as you know how strong the pharmaceutic industry is. When I read this report I became quite sure that there would be no trials about the victims of DXP – and unfortunately I was right. I do not know this is so well known, but I wrote to the court in Kentucky where the trial supposed to be. The judge would be Danny C Reeves.

There were some thousand plaintiffs who sued 70-80 different companies, some hundred lawyers worked in many years – and suddenly the court told me that there will be no trials.

I have visited US and DC several times during our work, I met with David D Dorsey twice who worked for senator Kennedy, I met people from Public Citizen: Larry Sasich Pharm Dr, I was also in contact with Sid Wolf, MD at Public Citizen. He told me once that he had tried in many years to ban DXP but he did not succeed. Now when we how your data I think we will succeed. We were invited by Sid to cosign the two letters that Sid Wolf wrote to FDA.

There was also a congressional hearing about DXP, I think it was 1985, I have the protocol at home. I also met with Nora Volkov at NIDA at one of my visits, I was once invited by the Swedish ambassador Gunnar Lund some year ago - I met him in Sigtuna in Sweden at a semiar for Dag Hammarskjöld – it was 100 years since he was born 1905 and at that meeting one of the ambassador coworker Magnus Härviden asked me if I wanted to meet a journalist at Washington Post, his name was Nis Bruzelius. It was a great memory for me to visit the Post and meet Nils, whose father came from Sweden.

Four years ago I visited The National Press Club and had a press-conference there. See my tweet:

My Press-conference at the National Press Club (NPC) in Washington DC about Darvon 10 th Sept 2013 http://bit.ly/1PAAMUg 

I have now written down some thoughts and wonderings I got after reading about your up coming show and Post article.

I am working with the last article about DXP, where I will present data from Los Angeles and FDLE. It is very difficult to estimate the number of deaths, due to poisoning from DXP, but as we have really good data from the modern Swedish forensic medicine. We have also estimated the numbers of death from using DXP. DXP was on the market 53 years, and to compare the consumption of DXP in Sweden with the consumption of DXP in US we were able to make an estimate.

The numbers of deaths during this period (1953 – 2010) - was around 6 000 fatalities every year, some 300 000 fatalities all together, probably even more. Nobody have ever spoken about this.

I think that some people have this knowledge, even some in the official business, and I also think that this is a nightmare, a bad conscience, but most people dare not to talk.

You are really doing a great job, and I think we have some very good information that cold ne of great help for you. You can dig ever deeper.

I am also planning to write two debate articles about our latest data; my headings are: ( I just happen to have this text with me to work with)

No trials at all about Darvon/Darvocet victims in court in Kentucky East
Thousands of plaintiffs had to wait – in vain. Decision after six years of waiting

Opioid-related mortality increases, heroin epidemic kills more and more – but do not forget
The Propoxyphene era (1953-2010 - 57 years)

I found in my paper the following:

”All cases in the 2_11-md-2226 have been closed and there will be no trials”

-       I got this answer on a mail from Susan Conner, Case Coordinator, US district court, Easter District to Kentucky, 2016-08-25 – 21.05. The same day I asked her when the trials about the painkilling substance propoxyphene would start.

Good Luck with the program I will watch it of course

I look forward to hearing from you

Kind regards


Ulf Jonasson
--------------------------------------------------------
Doctor in Public Health (PhD) and Journalist
Stortorget 6, SE-641 30 Katrineholm, Sweden
Phone: + 46 (0)730-23 26 00, + 46(0)150-10290


-->
--------------------------------------------------------

tisdag 3 oktober 2017

Publicistklubben, Ulf Thorén och InlandsbananJag har tillhört Publicistklubben sedan 2002, dvs i 15 år. Det är få organisationer som jag haft så mycket utbyte av att vara med i, som PK.  Igår var det senaste mötet, som var, ren´t av ännu bättre än vanligt och nu har själva receptet för ett extra lyckat möte vuxit fram.

Så här ligger det till.

Att uppleva ett extra bra möte innehåller tre olika delar, nämligen:

A). Ett bra förmöte är viktigt, 
B). Mötets debatt och andras inslag är mycket viktigt samt 
C). Eftermötet som likaså är viktigt och sammanfattande.

Förmötet igår blev alltså extra lyckat. Vår lilla grupp, vars old man Svante var saknas nu. Han gick som bekant bort under sommaren, han var vår nestor och 99,5 år. RIP Svante. Nu bär Sören, 92 den äldstes sköld. 

Vi gårdagens möte fanns – förutom Sören och jag - två andra herrar med, Gunnar 87 samt den nygamle Lasse,73 http://www.torvision.se/  Vår genomsnittliga ålder är nu 81 år.

Om Du sätter två gamla murvlar bredvid varandra så inträffar något speciellt, vad som händer vet man inte men det kan liknas vid ett äventyr – man börjar att berätta och sedan fortsätter man berättandet, som i princip kan pågå hur länge som helst, det blir en never ending story. 

Ibland, som igår, fick vi en härlig input av de två nyare grabbarna, nämligen Gunnar och Lasse. Vilka berättelser, vilka äventyr vi fick vara med om, ibland som att åka nån form av båt i en sprudlande fors.

Utan att det direkt sägs ut, men det skapas snabbt ett mönster i The Story Telling och gårdagens blev i den humoristiska avdelningen. Jag skall kortfattat berätta något om vad som sades.

Lasse, 73 har mycket lång erfarenhet  både som journalist och fotograf berättade följande:

Historia 1. Den välkände Ulf Thorén - som b la gav oss ”Hvar fjortonde dag” - skulle tillsammans med ett par kollegor göra ett antal program. Idén kläcktes att det kunde vara roligt att intervjua en nunna, ex abbedissa på Vadstena kloster.  Detta medeltida klostret planerades och ritades av Heliga Birgitta och invigdes 1384. Nu var intervjun inte möjlig utan att självaste påven tillskrevs och han gav klartecken så småningom

Det blev dags för inspelning och jag antar att det var en lite spänd stämning, jamen att intervjua en nunna var ju inget vardagsjobb direkt. T o m den förträfflige, dvs Thorén själv, tycktes få tunghäfta. 

Det första som skulle göras var att ta fram ”klappan” som inleder filmade inslag, och den hölls upp cirka två centimeter från nunnans ansikte och det klappades till ordentligt. Hon blev närmast förskräckt – och Thorén fortsatte att vara tyst.

Det uppstod en sån där besvärande tystnad, ingen visste vad som skulle hända, mer än att Thorén skulle intervjua henne, men Thorén var tyst.

Helt plötsligt förde han fram mikrofonen framför abbedissans mun och utbrast:

-Hur ere?

Mer fick vi inte höra – och behövde vi inte heller höra - då vi höll på att dåna av skratt.

Historia nr 2. Lasse berättade hur den redaktion som han vid ett tillfället tillhörde skulle komma på ett bra Första april skämt. Lasse delade med sig av sina erfarenheter av Inlandsbanan som han hade åkt många gånger. Jag kunde tala om hur jag och dottern också rest Inlandsbanan ett par gånger, vilket var en mycket stor upplevelse.

Jag skrev ett flertal stor upplagda artiklar – det var sommarläsning – i Upsala Nya Tidning. Den ursprungliga Inlandsbanan gick från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr och var 1 288 km.

TV-redaktionens skämt – som sändes i SVT´s nyheter - gick ut på att snabbtåget X-2000 skulle ersätta Inlandsbanan. Man kom dock på att det inte fanns några elledningar på Inlandsbanan, men det löste man genom att säga att ett stort diesellok skulle sättas för själva tåget.

Man meddelade också att det nya Inlandsbanetåget endast skulle stanna vid tre små stationer - de minsta av alla stationer på Inlandsbanan – och stannade då bara för att släppa av resanden.

Detta hände på den tiden då stora folkstormar i televisionen inträffade, nånting som dagens ungdomar kanske inte ens vet vad det är, och redaktionen fullkomligen ringdes ner. Aldrig hade så många förbannade personer ring till TV för att klaga, avslutade Lasse, 73 - därmed yngsten vid dagens möte

Se det var ett förmöte det
-----------------------------------------------------------
Går det att stoppa fejkade nyheter? Se #pkdebatt här!
Här gör jag det enkelt för mig genom at lägga ut PK´s egen sändning av debatten. http://bit.ly/2xdDV5I
Eftermötet:
Nu skall jag inte fresta eventuella läsare med att skriva om eftermötet, det spar jag till ett senare tillfälle. Dock skall jag visa en bild på de tre herrar som var kvar sist på festen. Du vet, först till festen sista därifrån. Låter som riktiga party-ungdomar