söndag 15 oktober 2017

Katrineholms kommun inbillar sig att de kan få akademiskt utbildad personal - bl a forskare - till stan - när man sedan länge har stoppat de som finns på plats


För tredje året i rad tappar Katrineholms kommun i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun, 2017 blev placeringen 287 av landets 290 kommuner, 2016 var den på 280 plats, och för 2115 är siffran 269.

Detta för med sig att Katrineholm är den sämsta skolan inom länet. Fem kommunen i Sörmland finns bland de 15 sämsta i landet; Flen 275, Gnesta 277, Vingåker 278, Strängnäs 283 och Katrineholm 287.

Detta är mycket problematiskt och djupt oroande. Men det är ingalunda oväntat. Kunskap står inte högt i kurs i vår kommun, och har väl aldrig gjort – och jag kan tala av egen erfarenhet.

Jag har politiska arbetat för Folkpartiet och Moderaterna sedan 2005, och ingenstans har jag mött förståelse för de kunskaper jag har;  en doktorsexamen i folkhälsa med inriktning på bl a läkemedel, alkohol, droger och folkhälsa rent allmänt, samt en journalistutbildning på högskola. När jag kom in i politiken så inbillade jag mig att det kunde finnas ett visst intresse i kommunen av folkhälsofrågor. Tvärtom, blev folkhälsofrågan nedprioriterad i kommunen.

I april i 2016 skulle moderaterna välja ny vice ordförande i Vård och Omsorgsnämnden (VoN) och eftersom jag var kandidat uppmanades jag att skicka in min CV. Så gjordes. När det kom till valet var motkandidaten en yngre man, politisk helt oerfaren av Vård och Omsorgsfrågor - medan jag suttit i VoN i 8-9 år. Jag presenterade min CV – jag har en rätt hyfsad sådan, både utbildningsmässigt, yrkeserfarenhet samt en politisk erfaren från både Uppsala och Katrineholm – och motkandidaten visade inte upp någon CV alls. Han ansåg sig inte behöva det, menade han. Jag kan alltså inte utgå från annat än att han har åtminstone vanlig nio-årig obligatorisk skola då han inte orkar uppvisa någon CV.

Denna vice ordförande post innebar också att den valde blev vice ordförande också i Enskilda utskottet, och detta är skandalöst i just detta fall. I denna nämnd tas de mest svåra och känsliga frågorna upp. Då kan det vara mycket viktigt att ha erfarenhet av livet. Jag skämdes å mitt partis vägnar för deras beslut.

Det har under de 12-13 år som vi bott i kommunen alltid varit svårt att tala om utbildning, och speciellt högre utbildning. Då firar Jantelagen sina triumfer. Det finns naturligtvis en hel del kompetenta politiker – både i kommunen och i landet - som saknar en högre utbildning, men som utvecklar stor kompetens i alla fall. Tidigare vice statsministern Maud Olofsson berättar i sina memoarer ”Jag är den jag är”, från 2014. (citaten från denna bok, sid 20 och 21) Hon skriver bl a:
  • Min skolgång blev inte vad jag tänkt mig, (dvs hon gick inte längre än gymnasiet)
  • ...men det blev aldrig något sedan, vilket jag ångrar idag
  • Det största problemet för oss utan akademiska utbildning är nog inte bristen på kunskap, utan att högskolan och universitetet är en värld vi inte kan referera till.
Ett avslutande ord till Göran Dahlström och andra politiker. Berätta för all del inte för Amazon Web Services  – som planerar att bygga serverhallar i kommunen – eller Strålsäkerhetsmyndigheten - som planeras att flyttas till kommunen – om dagens tråkiga nyheter, dvs den mycket låga utbildningsstandard som finns i kommunen. 

Om detta - placeringen av en del av myndigheten i Katrineholm - skriver professor Björn Hasselgren – som är ledamot av Strålsäkerhetsmyndighetens Avfallsnämnd -  i SvD dem 2 sept 2017. ”Allvarlig fara för strålsäkerheten i Sverige” och ” Verksamheten bör ha närhet till forskning och en arbetsmarknad med stort utbud av högt utbildade personer”

Hur kan ledande politiker inom kommunen  ens tro att man kan erbjuda en bra miljö för forskare och andra högt utbildade, när man inte ens anser att de som finns är värda att satsa på?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar