måndag 15 december 2014

Öppet brev till ledamöterna i Katrineholms kommunfullmäktige inför årets sista sammanträde: Varför är så många så rädda för Ewa Callhammar??


Idag - måndagen den 15 december - sammanträder som bekant stadens kommunfullmäktige för att fatta beslut i ett flertal personval. De förslagna personerna är i stort sätt de som förväntas, men vad som förvånar mig stort är att i princip ingen diskussion har förekommit vad gäller valet av oppositionsledare.

Som bekant har Ewa Callhammar innehaft den posten – och blev därmed kommunens högst betalda politiker under den innevarande perioden. Men efter hennes totala magplask i de tre valen som utspelade sig i september månad vore det rimligt att någon annan person skulle komma ifråga för den posten – men icke det. I kommunvalet förlorade fp – dvs Callhammar - hela 4,9% vilket innebar två mandat mindre.

Men som förväntat ville Callhammar ändå lägga beslag på kandidaturen som oppositionsråd genom att ingå den oheligaste av alla allianser genom att - som liberal - alliera sig med de två huvudfienderna – dvs  vänsterpartiet, dvs de gamla kommunisterna samt miljösocialisterna - och det kallar hon tekniska valsamverkan. Det är mer korrekt att kalla det röstköp, som syftar till att förbättra den egna ekonomin.

Fp - som i landet gjorde ett av sitt näst sämsta val någonsin - gick det ännu sämre för inom vår kommun – vilket Callhammar är ansvarig för – man minskade med två mandat, från sex till fyra mandat.  Centern och kristdemokraterna fick total 6 mandat, därmed vore det rimligt att dessa två partier valde oppositionsråd, antingen Inger Fredriksson eller Joha Frondelius stod på tur.

Men att acceptera nånting som går emot Callhammar personligen är henne fullkomligt främmande - även i demokratins namn - hellre då att söka samverkan med kommunister och miljösocialister, vilket borde få gamla liberaler att skrika i högan sky och vad hon får betala för detta är naturligtvis höljt i mörker.

Grundfrågan är ju inte den tekniska samverkan som Callhammar gör gällande, det är för att säkra Callhammars privata ekonomi för de fyra kommande åren som hon slåss.

Undertecknad har varit med i den lokala politiken i 12-13 år, först i Uppsala sen i Katrineholm och jag har aldrig någonsin stött på en sådan rädsla för nån lokalpolitiker som för Callhammar som många visar. Jag har heller aldrig märkt att så många politiker törs konfrontera hennes på ett entydigt sätt och gå emot henne. Vad är det som skapar en sådan rädsla för en politiker som den före detta poliskvinnan Callhammar gör?

Är det inte dags för att Katrineholms politiker att sätta ner foten och en gång för alla – gör en kraftig markering mot Callhammars i högsta grad egoistiska agerande?

När ärende nummer 6 – Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för åren 2015-2018 tas upp vid fullmäktiges möte i kväll - kan ni vara med och påverka utgången och inte bevilja Callhammar oppositionsrollen med därtill hyfsat ekonomisk ersättning under de fyra kommande åren.

Ett förslag kan vara att begära votering när detta ärende kommer upp, och föreslå sluten omröstning. Då behöver de som inte vill framträda offentligt med sitt motstånd till Callhammar inte heller göra det. Ni kan däremot föreslå nån annan person – ex Inger Fredriksson eller Joha Frondelius – till oppositionsrådsposten.

Jag tror helt enkelt att det politiska klimatet inom kommunen skulle må riktigt bra av denna markering, denna förändring.      
               

Ulf Jonasson, Katrineholm