måndag 20 juni 2016

Det är idag - den 20 juni - 15 år sedan jag disputerade på NHV i Göteborg


Idag – den 20 juni – det 15 år sedan jag disputerade vid Nordiska Hälsovårdshögskolan (NHV) i Göteborg, i dagar räknat var det 5 479 dar sedan. Yrkesmässigt var det naturligtvis toppen på min karriär – up til then. Birgitta lade fram sin doktorsavhandling vid Rättsmedicinska fakulteten vid Uppsala universitet ett år innan. Nu var vårt stora forskningsprojekt i land, vi hade lyckats med vad vi föresatt oss.

De första restriktionerna – att en särskild blankett skulle användas vid förskrivningen - infördes fem dagar innan  min disputation. Detta beslut visade sig vara mycket viktigt, Läkemedelsverkets statistik visade att ett stort antal liv hade räddats – tack vare föreskrifterna.

Jag presenterar härmed några bilder, med kortare texter;

Bild 1.
Här ses NHV´s rektor Gudjon Magnusson och jag när jag spikar min avhandling. Enligt den gamla akademiska traditionen skall en avhandling spikas för allmänt beskådande och den som önskar kan vid disputationen framföra eventuell kritik mot det hela.Bild 2.
Rektor Gudjon presenterar mig inför disputationen. Jag hade skrivit ner några stolpar inför detta bl a att jag under åren 1969-1971 gick Journalisthögskolan i Göteborg och att jag under åren 1999-2001 avslutade min doktorandtid på NHV. Man kan ju säga att Göteborg till stor del har varit min studieort, även om jag formellt pluggade många fler år i Uppsala.


Bild 3.
Här är disputationen i full gång. För mig kändes det mycket bekant att stå och prata om vår forskning, vi var ju rätt så vana föreläsare. Jag kände mig väldigt trygg i den här situationen. En avhandling är ju väl genomgången – förhandsgranskad - innan själva disputationen. En viktig synpunkt var att  förhandsgranskaren docent Olof Edhag, f d överdirektör på Socialstyrelsen under punkten ”Uppfyller avhandlingen de krav som bör ställas på” * Originalitet och * Nyhetsvärde, gav omdömet Väsentligen.


Bild 4.
Efter väl genomförd akademisk akt ses jag tillsammans med en av mina rättsmedicinska favoriter, förre docenten vid Rättsmedicin i Stockholm, sedermera professor i Oslo. Kari var f ö den rättsmedicinare som obducerade Olof Palme. Kari var också ordförande i Rättsmedicinska föreningen vilket bl a gjorde att hon satt ordförande vid läkarstämmorna under mina år. Vi hade under alla åren en mycket bra kommunikation.


Bild 5.
Efter genomförd disputation togs detta foto, där jag är omgiven av opponenten, hela betygskommittén som bestod av de ledande rättsmedicinska professorerna i Norden.


Bild 6.
Gittan och jag. På kvällen hade vi stor fest, alla barnen, alla våra syskon och flera av kurskamraterna var med. Rektor Gudjon var en mycket härlig person, som kallade oss för Doktor Birgitta och Doktor Ulf när han talade. Tyvärr gick han bort bara några år efter vår stora fest.


Bild 7.
Linda hjälper mig att packa ner en del av de presenter som jag fick, bl a en påbörjad tavla av gamle vännen Egon J från Frösön.


Bild 8.
Nu raskt över till själva promoveringen som inträffade i augusti. Fylld av stundens allvar promenerar jag och läkaren Kjell R till högtidligheterna.


Bild 9.
Här har jag fått min lagerkrans, Birgitta fick en Doktorshatt då det begav sig. På bilden också professor Lillemor H samt rektor Gudjon.


Bild 10.
Detta är en alldeles speciell bild. Enligt traditionen på NHV fick vi som disputerat plantera ett eget träd och Gittan hjälper mig med detta rituella, som jag vill kalla det. Nu var det några år sedan jag var ner på NHV och hälsade på mitt träd.


Bild 11.
Så blev det stor bal på kvällen och då intog Gittan och jag dansgolvet. Gittan är en bra dansös medan jag tillhör de tveksamma. Kul att en fotograf tog den här bilden så att jag har ett bevis för att vi har dansat nån enstaka gång.


Bild 12.
Här ses jag med lagerkrans och vederbörligt diplom som tecken på min doktorsexamen.


söndag 19 juni 2016

Svenska forskare har upptäckt problem med opiater. Surprice, surprice


Det svenska alkohol-och drog etablissemanget har nu kråmat upp sig igen. Man har funnit att det är ett stort problem med smärtstillande preparat - främst s k opiater, och så slår man larm. Surprice, surprice.
Jag kan upplysa höga vederbörande att vi påtalade problemet - och började att arbete med det - redan hösten 1994, på den första av mina åtta framträdande på Läkarstämmorna (1994-2001) . I morron - den 20 juni - är det på dagen 15 år sedan jag presenterade min doktorsavhandling, och restriktioner vad gäller Dextropropoxifen påbörjades fem dagar innan jag försvarade min avhandling.
Det är intressant att studera dessa etablerade forskare, med sina höga tjänster - så dom kan hitta på och se nya problem. Bra jobbat grabbar, det är förståss nästan enbart män som har de högsta tjänsterna.We have drawn attention to the problems with opiates since 1994, we are behind the agent is stopped in the whole world.


My press conference at the National Press Club about Darvon Sept 10th 2013Some of our books and research about the painkilling substance PropoxypheneAround 178 000 died due in US to Darvon and Darvocet in 29 years.

523 000 persons in the world could have been poisoned to death due to Propoxyphene during 1985–2011

We got some good attention in Sweden to our research about Darvon&Darvocet


Eli Lilly's homepage mentions Darvon/Darvocet just twice - to hide the pills fatal history.

People who are addicted to opioid painkillers are 40 x more likely to be addicted to heroin"

The heroin epidemic could have started with Darvon years ago by Eli Lilly20 years of research have saved thousands of lives Darvon is now banned almost all over the world

Vi har uppmärksammat problemen med opiater sedan 1994, vi är bakom att medlet är stoppat i hela världen.


My press conference at the National Press Club about Darvon Sept 10th 2013Some of our books and research about the painkilling substance PropoxypheneAround 178 000 died due in US to Darvon and Darvocet in 29 years.

523 000 persons in the world could have been poisoned to death due to Propoxyphene during 1985–2011

We got some good attention in Sweden to our research about Darvon&Darvocet


Eli Lilly's homepage mentions Darvon/Darvocet just twice - to hide the pills fatal history.

People who are addicted to opioid painkillers are 40 x more likely to be addicted to heroin"

The heroin epidemic could have started with Darvon years ago by Eli Lilly20 years of research have saved thousands of lives Darvon is now banned almost all over the world

Lots of research on Opioids in Sweden, by us. Significant results are reported on our tweets.