torsdag 11 maj 2017

Debattartikel i Expressen 11 maj 2001 fick igång processen att stoppa Distalgesic, Darvon, Darvocet med flera märken i hela världen


Den 11 maj är inte bara min studentdag, det är också en mycket viktig dag vad gäller vår forskning. Just idag – men för 16 år sedan - så hade jag en debattartikel införd i Expressen - på Sidan 4, den stora debattsidan. Jag tyckte att redaktionen hade valt en lite väl tuff rubrik: Läkemedelsverket offrar 200 liv om året. 

Tidningen hade visserligen uppmärksammat oss några gånger tidigare, t o m med helsidor, men just den hr artikeln kom att bli mycket viktig.

Viktigt möte den 15 maj

Den 15 maj sammankallade ledningen för LMV för att besluta om åtgärder. Vi hade alltså spridit vårt budskap under några år, men nu blev det helt plötsligt allvar. Ledningen kom fram till att om en månad – den 15 juni – skulle en ny rutin införas. Det innebar att varje gång en läkare skrev ut något av de sju preparaten - som innehöll substansen Dextropropoxifen (DXP) -  så skulle det receptet skrivas ut på en särskild blankett.

Disputation den 20 maj

Den nya rutinen infördes alltså den 15 juni 2001 och den 20 juni försvarade jag min doktorsavhandling vid NHV – Nordiska HälsoVårdshögskolan - i Göteborg. Man kan lugnt säga att det är ytterst ovanligt att en doktorsavhandling får ett så snabbt resultat – om en avhandling uppnår något alls utan ställs in bokhyllan för att aldrig mera tas fram. 

Underrubriken till min avhandling heter Påverkan av ett regelverk, vilket var ett sekundärt mål hos mig. Huvudmålet var att mina vetenskapliga data accepterades, vilket de gjorde med råga.

Stor effekt av beslutet

Vi förstod inte först vilken stor effekt ett sådant beslut skulle få, men LMV visste vilken kraftfull markering dom gjorde. VI fick höra att många läkare var mycket glada för den nya bestämmelsen. Nu hade LMV och andra myndigheter klart för sig vilka läkare som skrev ut stora mängder DXP - främst Distalgesic och Paraflex Comp. 

Läkarna kunde också säga till de patienter - som var mest krävande vilja ha något DXP-preparat - att nu hade han Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ”sittandes på axel” och kollade vad han skrev ut.

Marit kommer med

LMV´s beslut blev mycket viktigt och den första insatsen för att fasa ut preparatet som sedan skedde. En mycket viktig markering utomlands var att LMV´s agerande visade vägen för de andra stora och viktiga läkemedelsmyndigheter i världen började sina processer. Efter svenskarnas beslut kom MHRA i England efter, därefter tog EU – parlamentet upp fråga genom Marit Paulsen – som väckte frågan tack vare vårt material. 

Även FDA i USA stoppar medlet

Så småningom tog den amerikanske läkemedels myndigheten FDA ett beslut att den 19 nov 2010 stoppas medlet helt. Därefter följde både Canada, Indien och nu är DXP i princip helt borta i hela världen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar