måndag 6 april 2015

Om Stig Strömholm - "”En vis norrbottning och hans nation”

Stig Strömholm är i Uppsala och landet i övrigt främst känd som Uppsala universitets rektor, en mycket lärd juridikprofessor och en alltmer betydande skönlitterär författare. Men norrländska studenter känner honom mest som inspektor för Norrlands nation i Uppsala, staden största studentnation med idag omkring 5 500 medlemmar.

Stig Strömholm har alltid varit känd som en utomordentlig pedagog, även om han numera, på grund av sitt rektorskap, inte undervisar och han har presterat ett 20-tal framstående vetenskapliga skrifter som förutom på svenska också är på engelska, tyska och franska.

Stig Strömholm föddes 1931 i Boden och fyller i år alltså 60 år, hans far var officer, men dog när Stig var två år gammal varför familjen flyttade söderut, till Uppsala. Egentligen hade familjen sina akademiska rötter ännu längre söderut, många tidigare strömholmare hade tagit sina akademiska grader i Lund, men Stig och brodern avlade sina studentexamina i Uppsala.

Begåvade bröder

De studiebegåvade bröderna valde olika studentnationer, Stig skrev in sig vid Norrlands nation, och brodern valde Upplands nation.

Studierna gick naturligtvis utomordentligt bra och när Stig var 20 år hade han sin fil kand examen klar och jur kand blev han fem år senare. Det blev även en jur lic-examen i Sverige, 1960, men dessförinnan hade han också studerat i Cambridge i England.

En tysk jur dr-examen tog han 1964 och den svenska juris doktor-graden erövrades 1966 och professor blev han 1969,

Stig Strömholm berättar att han egentligen hade tänkt få sin jur dr-grad färdig redan 1963 därför att hans farfars farfar Christian Lorens Strömholm avlade jur dr-examen 1763.

Många meriter

Stig Strömholm har alltid betecknat sig själv som en flitig och ordningsam student och andra traditionella hedersbegrepp låter också sympatiska i hans mun. Och han utgår gärna från de ovan nämnda begrepp när han håller sina spirituella middagstal vid nationen eller vid universitetssammankomster eller vid andra lärda sammanhang.

Stig Strömholm kan till sina många meriter - han är ledamot av ett flertal lärda akademier både i och utan för vårt land - också räknas till en av vårt lands främsta och mest efterfrågade middagstalare.
Men så hände saker och ting som fick den ambitiöse 25 åringen, den flitige och ordningsamme, något i gungning. Han hade hört talas om ”en skön och klok kvinna” som var nationens sekreterare, hon hette Gunilla Forslund och var 1957 nationens förste kvinnliga andre kurator. Stig själv var förste kurator 1956-1957. Tycke uppstod, som man säger, och i maj 1957 förlovade de sig och året därefter var det dags för giftermål.

I vårt fem-kvart långa samtal kommer vi in på allehanda frågor och naturligtvis talar vi om professor emeritus Torgny Segerstedt, nu 82 år. Segerstedt var universitetets rektor mellan 1955 och 1978 och han var också Norrlands nations inspektor under 1972-1978, han hade tidigare varit proinspektor från 1967.

Studentrevolten

Vi talar om studentrevolten kring 1968 och Stig Strömholm menar att ”Uppsala kom mycket lindrigt undan” och det vill han till stor del tillskriva Torgny Segerstedt i egenskap av rektor för universitetet. Nu påverkade dock en del politiska beslut den akademiska friheten på ett negativt sätt, och sviter av detta kan vi se ännu idag.

Men till alla parters fromma demokratiserades universiteten under och efter ”de revolutionära åren”. Stig Strömholm säger att han är ”oerhört stolt över nationen och nationen i sin tur är mycket stolt över och tacksam för inspektor och hans insatser under mer än tre decennier”.

Lite historik om Norrlands nation

Det var redan 1827 som den samlade norrländska nationen bilades i Uppsala, studenter från Norrbotten och Västerbotten, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Medelpad var nu samlade i en studentnation. 1889 blev Norrlands nations nybyggda hus färdigt, som på grund av sin arkitektoniska skönhet, kallades för ”Villa mot Tibern”

Huset fyllde 100 år

Nationshuset fyllde alltså 100 år 1989, närmare bestämt den 11 oktober och då gästades det jubilerade huset bland annat av kungaparet och ett flertal hedersmedlemmar, som Mats Carlgren som under många år varit en av nationens stora donatorer och vår förre statsminister Thorbjörn Fälldin och dåvarande finansministern Kjell Olof Feldt.

Vi har nu främst tagit upp den mera officiella sidan av inspektors verksamhet för Norrlands nation, men i själva vardagsslitet har han också gjort stora insatser för nationen, inte minst för nationshusets vidarebestånd.

I mitten av 60-talet gick diskussionens vågor mycket höga. Nationshuset började att bli mycket slitet och den stora frågan var huruvida man skulle riva det gamla nationshuset eller om det skulle bli en om- och tillbyggnad.

”Riveri-raseri”

Nationens dåvarande inspektor, religionsprofessorn Carl Martin Edsman, avgick som ordförande för byggnadsnämnden då han inte kunde kompromissa om nationshusets framtid. Det var mycket starka krafter igång för att riva det då 78-åriga huset i enlighet med dåtidens ”riveri-raseri”, men då efterträdde Stig Strömholm Carl Martin Edsman i byggnadsnämnden och han lyckades stoppa tankarna på att riva huset.

En studentnations högsta beslutande organ är landskapet, och där togs det anbud som lämnats in för hela om-och tillbyggnaden, samt att alla aktuella ritningar diskuterades och godkändes, och som Stig Strömholm säger:

-  - Hela beslutsprocessen var närmast en uppvisning i demokrati.

För att nationsbygget skulle kunna genomföras hade en omfattande insamling gjorts över hela Norrland och bland andra personer och företag med anknytning till Norrland.

Åtta miljoner kostade det hela, och det var en mycket stor summa pengar för ca 20 år sedan. Totalentreprenör var den legendariske Uppsala-byggmästaren Anders Diös.

Den 18 november 1972 var allt klart för invigning med en myckenhet av festivitas och 19 år senare kunde alltså det gamla nationshuset – byggt 1889 – fira sin 100-årsdag.

Mogna studenter

Stig Strömholm har under sina många år samarbetet med flera generationer studenter och han säger:

-  - Dagens studenter är i mångt och mycket betydligt mer mogna än sina kamrater för någon eller några studentgenerationer sedan. De är mera ett med världen, säger rektor/inspektor med ett leende.

Familjen Strömholm, där alltså hustrun heter Gunilla, och hon är också akademiskt utbildad, både en fil kand och en jur kand har hon, består också av tre ungdomar, 28, 25 och 22 år gamla. De två äldsta har också akademisk examen, den tredje är på väg. Två är jurister och en är ekonom.

Den mycket disciplinerade arbetsmänniskan Stig Strömholm tycks hinna med hur mycket som helst, men han är naturligtvis van att prioritera. Han har skrivit ett 20 tal litterära verk och debuterade 1975 med romanen Dalen som blev mycket kritikerrosad och även en stor publik framgång. Stig Strömholm berättar lätt smickrad att drottning Margarete av Danmark har översatt hans tre första romaner, Dalen, Fälten och Skogen till danska.

En stilla undran blir, när hinner han med sitt litterära skapande? Och då svarar den på väsentligheter högt prioriterande professorn att skrivande främst är en syssla som han ägnar sig åt under sommaren.


Text och foto Ulf Jonasson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar