lördag 30 januari 2010

Det kom ett mail från Anna A i Moskva...

Jag kan lugnt konstatera att januari månad varit tämligen aktiv för oss. Den 28 december 2009 kontaktar en Anna A från Moskva oss - hon representerar ett ryskt produktionsbolag som bl a gör dokumentärer i TV. Företaget arbetar för närvarande med ett program för den största ryska TV-kanalen Channel One. Hon undrar om vi är villiga att medverka i denna produktion som skall behandla farmaceutiska företag - Big Pharma som man också kallar dem - och deras sätt att verka. Man vill bl a belysa dessa stora företags cynism - där ekonomiskt tänkande är det viktigaste. Om en medicn förbjuds på en marknad söker Big Pharma sig till nya marknader, som tobaksbolagen gjorde när västvärlden började uppmärksamma tobakens stora skadeverkningar inriktade man sig på ännu större markander - i öster, KIna, Indien med flera stora länder.

Nu är det ju fullt rimligt att undra varför i hela fridens namn skall just vi inbjuda medverka i rysk TV....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar