lördag 30 januari 2010

Darvon, Distalgesic, Co-Proxamol - the worst drugs ever

Tråd nr 2 är: Darvon, Distalgesic, Co-Proxamol - the worst drugs ever

Den här videon är ett försök att mera populärvetenskapligt sammanfatta vår forskning om den smärtstillande substansen dextropropoxifen  (DXP) som vi - Birgitta och jag - påbörjade redan 1994. Efter det skrev och publicerade vi 8-9 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, det är den vanliga gången innan man kan samla sitt material för att skriva och försvara en doktorsavhandling. Birgitta disputerade år 2000 på Rättsmedicinska instituionen vid Uppsala universitet och min avhandling " Studier av bruket av dextropropoxifen ur ett folkhälsoperspektiv- Påverkan av ett regelverk" lades fram på Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg år 2001.

När en doktorsavhandling presenteras sker det oftast i tysthet -  det blir sällan någon uppmärksamhet i media. Och man skall inte tro att en normal doktorsavhandling läses av speciellt många människor, oftast är materialet allför akademiskt hållet för att intresse så många. Vi hade dock under resans gång fått en hel del uppmärksamhet i press, radio och TV. För att få ut vårt material på ett seriöst sätt - så beslöt Birgitta och jag att skriva en populärvetenskaplig version av våra forskarresultat. Och så gjorde vi, Rättsmedicinalverket bekostade denna skrift " Dödsfall genom bruk och missbruk av värktabletter" RMV-rapport 1999:1. Den rapporten vände sig främst till beslutsfattare av skilda slag - bl a politiker, men också andra som höga tjänstmän, personer inom socialtjänten, polismyndigheten, vårdcentraler mm. Även representanter för andra smärtstillande läkemedel än de som innehöll DXP, var intresserade.

Ett par år sedare gav vi också ut en engelsk version av vår populärt presentarde forskning. "Fatalities due to use or misuse of pain-killers". Vi erbjöds något år senare också att göra en uppdatering av vår forskning, som publicerades på Läkemedelsverkets hemsida, "Restriktioner i förskrivningen av dextropropoxifen (DXP) – effekter på försäljning och förgiftning". Rapporten var skriven på uppdrag av Rättsmedicinalverket och Läkemedelsverket i samarbete med Riksförsäkringsverket och Giftinformationscentralen.
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2004/Restriktioner-i-forskrivningen-av-dextropropoxifen-DXP--effekter-pa-forsaljning-och-forgiftning/

Efter att allt det ovanstående genomförts var nästa steg att använda ett av de nyare medierna, YouTube, och där skrev jag en 15 minuter lång sammanfattning av vår forskning från 1994 - till 2007 då videon lades ut. Rubriken på mitt anförande är tämligen provokativt "Darvon, Distalgesic, Co-Proxamol - the worst drugs ever" och föredraget är på engelska. Se: http://www.youtube.com/watch?v=vw5O4tgErsg

För några månader sedan märkte jag dock att det började bli fel på ljudet (sabotage???) på videon, och nu sprakar det i ljudet efter 5-6 minuter, illa, illa. Jag har försökt att fixa det hela, men det går inte. Inte heller går det att lägga ut en ny version. Från det att videon lades ut den 28 november 2007 och till i dag - 30 jan 2010 - har videon haft mer än 9 400 enskilda besök.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar