onsdag 26 september 2018

Jag vill också bidra med ett par egna texter om Moberg och ett personligt möte med den store författaren


INLÄGG 2.
Jag vill också bidra med ett par egna texter om Moberg. Uppsalasonen och författaren PO Enquist var programledare för det mycket populära TV programmet Kvällsöppet. Åke Wilhelms-son var producent. Min uppgift var att följa PO från tidig morgon till dess att programmet startade. Och det visade sig att det blev ett av de mest uppskattade Kvällsöppet någonsin.
Jag tror att alla inom vår förening minns programmet. Min huvudrubrik var ”UNT hos Kvällsöppet. Spännande möte mellan Olof Palme och Vilhelm Moberg”
Sänder här med ett par länkar som berättar om hur programmet växte fram, det var oerhört spännande och det var första gången på ganska många år som Moberg framträdde i TV, och man var inte helt säker på att Moberg ens skulle komma. Han kunde vara tämligen nyckfull om en sak inte passade honom
Jag följde också hela programmet som åskådare och snuttar av denna intervju finns med på doku-mentären om Harry ScheIn. Mitt reportage var inför den 21 oktober 1971 – TYP 47 ÅR SEN ( vart tog tiden iväg???)
Min andra text om Moberg var infört den 19 dec 1990, också den texten fanns i UNT. Själva hän-delsen som jag relaterar till inträffade i slutet av 60-talet eller i början av 70 talet. Det var ett oför-glömligt möte som jag minns med stor värme.
Artikeln om Moberg och Kvällsöppet finns här
Mitt möte på Norrlands nation i Uppsala finns här
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar