tisdag 7 oktober 2014

Inlaga till Örebro Tingsrätt om eventuellt tidsbestämt straff för Helge Fossmo


Jag har erfarit av media att Helge Fossmo söker tidsbegränsat straff. Då en hel del - vad gäller Fossmos första hustru Helenés död - i december 1999 - inte är uppklarat, sänder jag över den blogg som jag har drivit sedan ett flertal år. Förhoppningsvis kan den ge tingsrätten ytterligare kunskap i detta ouppklarade dödsfall. Formellt är Fossmo frikänd för det brottet i båda instanserna, bara genom min blogg vet jag att det fortfarande finns ett stort intresse för skuldfrågan. 

Den blogg som ligger uppe har till dags dato haft 57 383 träffar. 

Den bloggen påbörjades i nov 2009, dessförinnan skrev jag på en annan blogg som sedemera togs ner p g a ekonomiska problem. Om jag minns rätt hade den bloggen över 20 000 hits när den och en hel del annat släcktes ner på en Knutby sida


Utgångspunkten för min blogg är den forskning som jag och min hustru utfört på den smärtstillande substansen Dextropropoxifen - dvs den substans som Heléne hade i blodet när hon avlidit. Vår två doktorsavhandlingar har rönt stort uppmärksamhet inte minst utomlands. Substansen är numera förbjuden i hela världen, i princip. Hundratals rättegångar om substansens farlighet är att vänta i USA, där läkemedlet förbjöds 19 nov 2010 - dvs snart fyra år sedan. 

Min andra ingång är att jag under åren 2003-2005 satt i det Östra Distriktsnämnden i Uppsala kommun som politisk ledamot.

Sedan 2005 har jag haft kontakt med Helénes föräldrar Inger och Ingvar Johansson, och genom dom har jag tillåtelse att använda mig av - och även offentliggöra allt material som finns om Helené, som dom fått del av och som jag fått ta del av genom Johanssons.

TV programmet Veckans Brott granskade Helenés död den 22 nov 2011. Jag låg bakom redaktionens beslut att granska frågan. I samband med det programmet hade jag inlämnat en skrivelse till RÅ om att målet må prövas igen. http://jonassonulf.blogspot.se/2011_11_01_archive.html

mvh

Ulf Jonasson

-----------------------------------------
Ulf Jonasson
Doctor in Public Health (DrPH) and Journalist
Stortorget 6, SE-641 30 Katrineholm, Sweden
Phone:+46(0)150 102 90 Cellphone:+46(0)730 23 26 00
http://ulfjonasson.nforced..com/
---------------------------------------------------

Länkar om Fossmosamt vårt CV

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar