måndag 9 maj 2011

”Davids kamp mot Gol-Jättarna” hos Katrineholms RotaryklubbUlf Jonasson, Doktor i folkhälsovetenskap och journalist, berättade vid lunchmöte i med Katrineholms Rotaryklubb under rubriken ”Davids kamp mot Gol-Jättarna” om det forskningsarbete som lett fram till att läkemedelssubstansen dextropropoxifen (DXP) numera är totalförbjuden i EU och USA.

Ulf är bosatt i Björkvik, föddes i Jämtland, utbildade sig till journalist i Göteborg och var under fyrtio år verksam i Uppsala där han och hustrun senare bedrev sin forskning på rättsmedicinska institutionen vid Uppsala universitet och doktorerade år 2001 – på Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg. Han och hustrun, Dr Birgitta Jonasson, har bedrivit en omfattande forskning kring bruk och missbruk av värktabletter och speciellt den verksamma smärtstillande substansen DXP.

Preparatet lanserades på den amerikanska marknaden 1957 av läkemedelsföretaget Eli Lilly, ett av världens tio största i branschen. Substansen ingick i bland andra preparaten Dexofen, Distalgesic och Doleron. Försäljningen uppgick i mitten av 90-talet till 60-70 mkr i Sverige och 3-4 000 mkr i USA.

I sin forskning fann makarna att DXP förekom i ett oväntat stort antal rättsmedicinska obduktioner. Under åren 1992-1999 förgiftades 200 personer i Sverige till döds varje år av DXP. Förbrukningen i vårt land rörde sig om 2 400 kg per år. Motsvarande siffra för USA var 99 000 kg per år. På grund av den jämfört med svenska förhållanden vagt organiserade rättsmedicinska hanteringen i USA finns motsvarande uppgifter om dödliga förgiftningar inte dokumenterade där utan får estimeras – kanske 8 000 per år?

Utifrån sina forskningsresultat publicerade makarna nära dussinet vetenskapliga artiklar förutom sina två doktorsavhandlingar. Dessa rönte stor såväl vetenskaplig som medial uppmärksamhet med krigsrubriker på löpsedlar och dagspressens förstasidor.

Läkemedelsverket utfärdade år 2001 och 2005 restriktioner vid förskrivning av DXP-preparat för att senare vara del av det förbud som EU beslutade om 2009. Från 19 nov 2010 är preparatet förbjudet även i USA. Vid förbudsbeslutet inom EU spelade den svenska EU-parlamentarikern Marit Paulsen en tongivande roll.

Makarna Jonasson anser nu att deras ”baby” är färdig att lämna boet och återstår för främst amerikanska juristfirmor att formera sig för åtskilliga skadeståndskamper mot läkemedelsdistributörer. Här kan nämnas att på Eli Lillys hemsida finns inte längre möjlighet att söka på DXP eller de produktnamn där preparatet ingick. Eventuella skadeståndsanspråk kan komma att handla om flera miljarder US-dollar.

Länken http://jonassonulf.blogspot.com/ rekommenderas för ytterligare fördjupning i ämnet.

Katrineholm 2011-05-03

Kjell Bodemyr

PS. "Föredragshållaren Ulf Jonasson växte upp på Frösön i Jämtland där hans pappa, Nils Jonasson, var med att starta Frösö-klubben 1956. Nils Jonasson var klubbens president 1968 och har erhållit Paul Harris medaljen. Han var medlem i Frösö-klubben mellan 1956 till 1989 då han gick bort, 80 år gammal."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar