tisdag 24 maj 2011

Den siste personen som flög "den andra DC 3-an" avled 2010

Jag tror inte att det är så väl känt att det fanns ytterligare en DC3-a – förutom den som vi diskutrerar i denna tråd. Sannolikt var det en ren tillfällighet att den ene av de två besättningarna fick det ödesdigra uppdrag den 13 juni 1952.

Besättningen på ”den andre” DC 3-an var: CE Hamrin, A Jansson, R Nilsson, J Andersson, T Widmark, R Lundqvist, J Edin och L Granell. Se bilder: http://on.fb.me/jrGsg4

En av husets svärsöner heter Andreas och hans morfar var ovan nämnde R(einhold) Nilsson. Familjen har under många år bott i Nyköping . Morfadern var navigatör ombord på ”den andra” DC-3:an som trafikerade Östersjön under 50-talet, och han blev den av besättningsmännen på DC -3:orna som levde längst. Under 15 års tid tillhörde han 6:e transportgruppen, som liksom den nedskjutna DC-3:an bestod av 8 personer.

Reinhold Nilsson var född 1919 och han gick bort i februari 2010 - i den aktningsvärda åldern av 91 år. Jag har träffat Reinhold Nilsson vid ett tillfälle – utan att ha en aning om att han tillhörde en av de besättningar som flög DC 3:orna – och det kändes efteråt rätt snopet. Men jag var ändå mycket glad över att ha träffat denne vitale man som levt ett så spännande och flygande liv.

Nyligen besökte jag Andreas föräldrar i Nyköping – Ulla och Staffan Hané - och Ulla hade då tagit fram faderns flygdagböcker – som man antagligen också kan kalla loggböcker. Det är i sanning spännande läsning även om jag inte kunde hitta några personliga kommentarer som skulle kunna ge oss mer information huruvida besättningarna hade några privata synpunkter om sina flygningar.

Den första noteringen i loggbok nr 1 av totalt sju – var daterad till den 28 jan 1940, flygplanstypen var S6 – vilket jag läser ut som spaningsplan av typ Fokker http://sv.wikipedia.org/wiki/Fokker_C.V_E
Den första flygningen för Reinhold Nilsson varade i 40 minuter. Under rubriken ”anteckningar om flygningens ändamål, målet för flygningen, väderleksförhållanden m m ” står ett enkelt ”Nav”. 

Två ytterligare flygningar utförs under januari, den 30:e var flygturen också 40 minuter och den tur som förtogs den 31 varade i 1 tim 10 minuter. Reinhold Nilssons första flygmånad bestod alltså av tre flygningar om tillsammans 2 tim 30 minuter, vilket Reinhold Nilsson - då korpral – intygade den 31 jan 1940 på Malmen. Hans uppgifter har också granskats – enligt tidens ordning – och vidimerades vanligtvis av divisionschefen. Totalt gjorde han mer än 4 000 flygningar på sammanlagt mer än 7 000 flygtimmar. Det sista navigationsuppdraget som Reinhold Nilsson gjorde noteras till maj 1971.

”Spa efter DC 3 och Catalina”

Om vi tittar i bok nr 5 och i de sammantagna uppgifterna för juni månad 1952 ser vi att han deltog i 9 flygningar om tillsammans 15 tim 25 min, vilket får betecknas som rätt omfattande för att vara kring 15 dagar.  Som flygningens ändamål står” Spa efter DC 3 och Catalina bl a”. Flygplanstypen var S 18. Även för juli 1952 noteras 9 flygningar, 16 tim 35 minuter.

Närmare än så kommer vi inte vad gäller spaningarna på den nedskjutna DC 3-an och Catalinan. Jag hade hoppats att vi skulle kunna finna några ”grundanteckningar” om vad som hände efter det att DC 3-an hade skjutits ner, men han publicerar endast sammanfattningarna. Jag tror att detta är tämligen signifikant för en lojal flygare, speciellt när det gällde ett så omdiskuterat plan som den nedskjutna DC 3-an.

Navigatör förnekar ”spionflygningar”

I Sörmlands Nyheter den 12 mars 1991 finns ett stort reportage om Reinhold Nilsson. På första sidan är rubriken ”Navigatör förnekar ”spionflygningar”” och en trespalts bild. Insidesartikeln har rubriken ”Absurt anklaga oss för spaning åt CIA” . Rubrik och bild tar upp halva sidan på tidningen. ”Flygplansnavigatören om nedskjutningen av den svenska DC 3:an”. Denna intervju publicerades alltså i mars 1991, och det var först senare på året som Carl Bild fick besked om att ryssarna verkligen hade skjutit ner DC 3-an.
Reinhold Nilsson säger också:

-        - Att flygplanet var ute på uppdrag av CIA eller annan underrättelsetjänst än den svenska är en så absurd tanke, så den kommentera jag inte.

-        - Jag reagerar starkt när jag hör benämningen ”spionflygplanet”

-       -  Under alla dessa år har jag aldrig mottagit en order om att kränka ett annat lands territorium.

Jag är övertygad om att Reinhold Nilsson verkligen trodde på vad han sade ovan, jag ser honom som en officer och genteman som hela sitt liv var helt lojal med sitt land.

Och kanske just därför hade det varit mycket intressant att diskutera med honom vad som hände sedan, bl a att ryssarna erkände nedskjutningen, att planet återfanns och bärjades för att slutligen hamna på ett flygmuseum bara några mil från där han själv bodde. Personligen skulle jag ha velat visa honom fotot på den upptagna DC 3-an och mig själv, jag hade ju också varit ombord på planet. http://on.fb.me/jlpJkm
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar