måndag 23 maj 2011

”Harry S Truman är nyckeln”


-       -  Sök upp Nils Nilsson, sa han och höll fast Modin med blicken. Fråga honom om det stora spelet. Säg att du vet att Harry S Truman är nyckeln.

Detta citat – kapitel 53, sid 331 – är för mig – som främst intresserar mig för DC 3-ans öden - de viktigaste meningarna i Anders Jallais bok Spionen på FRA. http://www.jallai.se/spionen-pa-fra/ Anton Modin – dykare och före detta officer - är Jallais hjälte i boken.

Personen som säger de citerade meningarna ovan är ”Gunnar Andersson”, enligt Anders Jallai den person som hjälpe storspionen Stig Wennerström. Mycket i boken Spionen på FRA kommer från denne Gunnar Andersson som Jallai intervjuade. Gunnar Andersson skulle ha varit en höjdare på FRA men i grunden var han mannen som hjälpte spionen Wennerström. Det har i många år diskuterats huruvida Stig Wennerström hade en medhjälpare - en Mr X – eller inte.

I min blog/tråd om Tage Erlanders möte med president Harry S Truman den 14 april 1952 – två månader innan DC 3-an sköts ner - spelar ett eller flera PM av den amerikanske utrikesministern Dean Achesons PM till sin president inför Erlanders möte -  http://on.fb.me/jPvppQ   - en mycket viktig roll.

De två första sidorna i Achesons PM innehåller mycket viktiga uppgifter, så viktiga att jag tror att jag fick ut dem från President Trumans bibliotek av misstag. Andra svenska forskare och journalister har som har letar efter materialet från Erlanders möte hos Truman,  har endast fått det övriga materialet som jag visar upp.

Aftonbladet gjorde två helsidor med utgångspunkt från mina uppgifter http://on.fb.me/jlpJkm. Tidningen satte rubriken ” Sveriges hemliga spel med USA” samt ”Okända dokument avslöjar regerings kohandel under Kalla kriget”

I citat ovan hänvisar alltså en ”Gunnar Andersson” – Mr X – till en ”Nils Nilsson” också en högst uppsatt person inom FRA – att Harry S Truman är svaret på frågan.  Enligt Jallai var denna Nils Nilsson också FRA´s kontaktman med NSA och GCHQ (National Security Agency) och (General Communications Headquarters), engelsmännens motsvarighet till NSA och FRA. Jallai refererar också till ett Säporegister - HSC 197/65 - där Nilsson omnämns. Nilsson skall också ha varit på ambassaden i Bukarest 1944-1945 tillsammans med Raoul Wallenberg. Dessutom skall Nils Nilsson ha varit chef över gruppen som signalspanade i DC -3an som försvann den 13 juni. Aners Jallai skriver vidare:

-       - Han fick ett nervöst sammanbrott efter nedskjutningen och blev två veckor senare den 1 juli 1952 befordrad av sin chef på FRA, Olof Kemper.

Mina teorier går ut på att vid detta möte fattades ett beslut mellan Truman och Erlander om att i princip har den svenska neutralitetspolitiken – gentemot USA – inget konkret värde, denna neutralitet finns endast på ett papper, man säger en sak, något helt annat gäller.

 Jag tror att det var utrikesminister Dean Acheson och den svenske ambassadören Washington Erik Boheman som var arkitekterna bakom överenskommelsen. Herrarna Acheson och Boheman var både jurister och det kände varandra sedan slutet på 20-talet då de lärde känna varandra i Stockholm. Under åren umgicks även familjerna Acheson och Boheman med varandra.

Jag har utvecklat detta resonemang i min blogg. Som ett kuriosum kan nämnas att president Truman - både efter mötet med Erlander och Boheman och vid ett möte med den internationella pressklubben i Washington - berättade en liten historia om hur de två – Acheson och Boheman – lärde känna varandra i Stockholm i slutet på 20-talet. Han avslutade sin berättelse med att nu träffas herrar åter, den ena är min utrikesminister och den andra är Sveriges ambassadör.

Tage Erlander har inte på något ställe – varken i sina memoarer eller i sina dagböcker - nämnd denna historia, sannolikt gjorde han allt för att mörka vissa händelser från mötet.

Om du vill veta mer läs gärna fortsättningen i min blogg, http://bit.ly/mggZKh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar