söndag 30 april 2017

Sylvia Plath - poet för en generation kvinnor

Originaltexten publicerades i 10-12 tidningar under våren 1978, bl a Upsala Nya Tidning, Sundsvalls Tidningen, Bohuslänningen, Eskilstuna Kuriren, Östersunds Posten Helsingsborg Dagblad. Det var på den tiden som de lite större landsortstidningarna hade en egen kultursida.

Eftersom jag abonnerade på pressklipp på den tiden kan jag se att mina artiklar gick ut i ca 300 000 - en svindlande upplaga helt enkelt. Inte undra på att jag fick ett stort tack av Sylvia Plaths förläggare här i Sverige Solveig Nellinge och hennes förlagskollega - Adam Helms förlag - Trevi. Solveig Nellinge gick bort 1999.

Här följer min text:


Den amerikanska poeten Sylvia Plath dog för femton år sedan i London. Hon var vid sin död – i förtid – endast 30 år gammal. Bakom sig hade hon en mycket framgångsrik akademisk karriär. En begynnande – kanske än mer framgångsrik karriär som poet och författare var i vardande.

Endast en kort tid före sin död publicerades hennes enda roman The Belljar (Glaskupan), men den gavs ut under pseudonymen Victoria Lucas. Under sitt eget namn hade hon hunnit publicera diktsamlingen The Colossus and Other Poems - 1960, sex noveller samt en hel del dikter i litterära tidskrifter i såväl England som i USA. Hon hade också medverkat i några radioprogram hos engelska BBC, där hon bl a läst egna verk.

Sylvia Plath föddes 1932 i Boston, Massachussets i USA och efter framgångsrika studier vid Smith Collage fick hon ett tvåårigt Fulbrightstipendium för universitetsstudier i England. Till England kom hon 1955. Hennes studier och diktande var fortfarande framgångsrika men hon träffade även en man, om vilken hon skrev i ett brev till modern i mars året därpå:

-       -  Jag har nu träffat en man som skulle kunna vara jämbördig partner med mig.

Mannen var den redan då lovande engelsk poeten Ted Hughes. Den 16 juni 1956 gifte sig de två, och bröllopet hemlighölls till en början. Orsaken till detta var att Sylvia Plath, som gift, riskerade att inte få behålla sitt Fullbrightstipendium. Det fick hon emellertid. Både Sylvia och Ted tjänstgjorde som lärare på sidan om sina författarskap, och de levde i såväl England som i USA.

Under perioden från juni 1957 och till mitten av december 1959 var de verksamma i USA, för att sedan återvända till England, där den ändå kände sig mer hemma.

Ensam

 Sylvia Plath och Ted Hughes två barn, Frieda född 1960 och Nicholas född 1962. Under sommaren 1962 separerade de två. Sylvia Plath fick nu ensam ta det tunga ansvaret för barnen, men hennes skrivande fortsatte i ett allt intensivare tempo. Några av hennes starkaste och mest utlämnande dikter skrevs under tidiga mornar, innan barnen vaknade, endast en kort tid före hennes död.

Hösten 1962 och vintern 1963 blev bland de värsta på nära 150 år i England. Paret Plath och Hughes hade bott i Devonshire i södra England, men i mitten av december 1962 kunde Sylvia med barnen flytta till London. Huset där Sylvia kom att leva under de tre sista månaderna av sitt liv, hade tidigare tillhört den irländske poeten W B Yeats (1863-1939) och nobelpristagare i litteratur 1923. Att få leva i Yeats hus tog Sylvia som ett gott omen.

Sylvia Plaths mor, Aurelia Schober Plath skriver i sin bok Letters home - Correspondence 1950-1963, utgiven 1974 och i svensk översättning 1977:

-        - Hennes fysiska krafter hade knäckts av sjukdom, oro och överansträngning , och trots att hon så länge orkade vara tapper och vuxen situationen, fick en mörkare dag än vanligt henne att tycka att det var omöjligt att  fortsätta.

Syliva Plath lämnade efter sig en omfattande och rik litterär produktion, som in sparsamma portioner kommit ut under den gångna femton åren efter hennes död. Det efterlämnade materialet har samlats och sammanställts av hennes f d man Ted Hughes och dennes syster, litteraturagent Olwyn Hughes.

Materialet har presenterats i form av tre diktsamlingar, Ariel (1965), Crossing the Water (1971) och Wintertrees också 1971. 1976 publicerades The Bedbook och året därpå utgavs novellsamlingen Johnny Panic and the Bible of dreams.

På svenska

Det skulle dröja ända till 1975 innan en samling av Sylvia Plats dikter fanns tillgänglig på svenska.Bokförlaget Trevi gav ut samlingen och man hade året dessförinnan även gett ut Glaskupan i översättning av Christine Liljencrantz. Glaskupan gavs ut i Månades Bok och den gick ut i stora upplagor.

Poeten Siv Arb gjorde sommaren 1962 en resa till England för att göra en intervju med den redan då kända poeten Ted Hugnes. Siv Arb kände inte till att hans hustru hade gett ut en diktsamling, och hon blev snarast mer övertygad och imponerad av Sylvia dikter än av makens. Några av dikterna i The Colossus tolkades av Siv Arb och publicerades i litteraturtidskriften Ronda nr 3 1962.

Det skulle alltså dröja hela 13 år – till 1975 – och efter att Glaskupan blivit ett ekonomiska lyckokast även i Sverige, innan något förlag – även denna gång Trevi – skulle våga satsa på en samlingsvolym med dikter av Sylvia Plath.

Siv Arb har gjort ytterst fina och känsliga tolkningar av Sylvia Plaths dikter och man kan närmast betrakta Siv Arbs arbete med att introducera Syliva Plats på svenska som något av en bragd. Siv Arb säger:

-        - Tolkningsarbetet har varit äventyrligt och mödosamt. Hennes dikter är svåra, näst intill omöjliga att översätta. Detta har bl a att göra med den omtalade magin i Sylvias språk.

En myt

1966 gjordes en nytryckning av The Belljar, nu i Sylvia Plaths eget namn. Efter något år började Syliva Plath att bli närmast en myt, ett avgudat namn för en generation unga kvinnor. Hennes bok kom att bli en generationsroman för mångtusenden kvinnor i USA och i England.  Sylivas liv och dramatiska död gjorde att hon närmast blev helgonförklarad och det var väl inte alla gånger Sylvia Plaths oerhört intensiva, kraftfulla, men även livsbejakande poesi, som var föremål för denna stundtals hysteriska beundran.

Under 1970-talet har det även kommit en hel del litteratur om Sylvia Plath. En av hennes studiekamrater Nancy Hunter Steiner gav 1974 ut A Closer Look at Ariel. 1973 publicerade författaren Eileen Aird boken Sylvia Plath.

Den första akademiska doktorsavhandlingen om Sylvia Plath skrevs av Ingrid Melander vid Göteborgs Universitet 1972, den behandlade främst Sylvia Plath språk. Ingrid Melander är numera docent vid Umeå Universitet.

Professor Charles Newman står som utgivare av en samlingsvolym, The Art of Sylvia Plath. Ett femtontal personer, som samtliga stått i nära kontakt med Sylvias Plath, dels å yrkets vägnar, dels rent privat, medverkar i denna mycket viktiga bok om Sylvia Plath som kom ut 1971. 1975 utgavs – som nämnts – Sylvia Plaths mor Aulelia Schober Plaths; Letters Homes. I svenskt urval och översättning av Berit Skogsberg kom Brev hem 1977.

I den engelska utgåvan på 500 sidor finns en mängd av de totalt 696 brev som Sylvia skrev till sin familj från det att hon lämnade highschool och började vid college för att fortsätta med universitetsstudier, och till endast ett par veckor före sin död 1963. Man kan dock anta att modern gått fram med rödpennan, då Sylvia stundtals blivit alltför privat i sina brev. Ett mycket intressant dokument är dock Letters Home. Under 1976 gav den framstående engelska litteraturvetaren David Holbrook ut Poetry and Existence. Samma år presenterade poeten Edward Butsher sin Sylvia Platy, Method and Madness och detta verk torde bli ett av de viktigaste i förståelsen för Sylvia Plath, både som människa och som poet.

Sängbok

Bland Sylvia Plaths opublicerade dikter fanns också några lekfulla verser som hon skrivit för sina barn, Frieda och Nicholas. Dessa gavs ut 1976 med utomordentliga illustrationer av Quentin Blakes. Boken heter The Bedbook och är helt förtjusande och språkligt ekvilibristisk . Hösten 1977 kom boken ut på svenska i Britt G Hallquists lika förtjusande tolkningar. Sängboken, på Bonniers förlag, roar fyraåringen lika mycket som den högt läsande föräldern.

Det allra senaste av Sylvia Plaths efterlämnade produktion som publicerats är novellsamlingen Johnny Panic and The Bible of Dreams. För urvalet står Ted Hughes. Det är av utomordentligt stor vikt att denna samling sammanställts, då det i annat fall varit mycket svårt att få tag på de tidigare opublicerade novellerna. Det är att förmoda att vi inom en snar framtid kommer att få läsa dessa noveller även på svenska. Samlingen innehåller ett tjugotal noveller och en del utdrag ur Sylvia dagböcker.

I oktober 1973 framfördes för första gången skådespelet Sylvia Plath: A Dramatic Portrait av Berry Kyle, i bokform finns dramat sedan 1976. Även i detta fall är en översättning att vänta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar