torsdag 6 april 2017

Jag har läst Svensk Handelstidning Justitias rapport om City-Fastigheter i Katrineholm. Ett företag som jag inte skulle låna ut en enda spänn till.


Jag har nu gått igenom Svensk Handelstidning Justitias företagsrapport för City-Fastigheter i Katrineholm. Ett dokument på nio sidor – fyllda med en mängd viktiga data. Jag utgår att de som bestämmer i kommunen – Dahlström m fl - har läst samma rapport. Dock förstår jag att vi drar olika slutsatser efter genomläsningen.

De beslutande tycks tycka att det här är alla tiders, dom skall vi satsa på, vi har full koll, dom skall få anvisningar till tomten på Stora Torget.

Min slutsats är att det här företaget skulle jag inte låna ut en spänn till, så enkelt kan man uttrycka sig.

Några utdrag ur rapporten.

Ratinghistoria.  Sedan företaget registrerades 11 jan 2007 är det först den 11 april 2016 som företagets får rankingen A – dvs att dom är kreditvärdig. Dessa bedömningar grundar sig på bokslut dec 2014 och dec 2015.Dessförinnan har ratingen skiftat mellan B och C, vilket innebär B = kredit mot säkerhet och C = avrådes. 

Betalningsanmärkningar. Den senaste betalningsanmärkningen noteras den 9 jan 2017 med en skatteskuld på 256 799 kr, som restfördes i januari 2017 – (En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning.)

Under ett år tillbaka – till 5 april 2016 – noteras ytterligare sex restförningar under det senaste år på totalt 2 350 535 kr. 

Ansökningar. Den senaste noteringen är knappt en månad gammal, nämligen 15 mars 2017. Fordringsägare är nu Tekniska Verken i Linköping AB och beloppet är 5 850 kr. Under ytterligare ett år tillbaka finns det krav på 180 kr, men även Bevego Byggplåt & Ventilation hade krav på ett belopp på 106 007. Totalt finns ett 20 tal företag med som fordringsägare.

Betalningsbeteende. Aktuell skuld hos kronofogden 0 kr.

Betalningsanmärkningar; 74 stycken till ett totalt belopp på 14 054 222 kr, ansökan 25 stycken till ett belopp på 587 007 kr.

Det är endast de senaste sex månaderna (oktober 2016 – t o m mars 2017) som företaget inte haft något skuldsaldo, senast var i september 2016 då beloppet uppgick till 159 652 kr.

Man glömmer också bort fordringsägarna i dessa sammanhang. Men jag kan lova er att arbeta med liknande frågor för ett företag är bara eländigt, det kostar mycket tid och det skapar stor irritation för företaget som sålt sina tjänster i den naturliga tron att de skulle få betalt för vad de levererat. Affärer - av vilket slag de än månde vara - handlar i hög grad om förtroende. Antingen har man förtroende för ett företag eller så har man det inte.

Som sagt. Mitt slutomdöme är alltså att jag inte skulle satsa en spänn på detta företag.


PS. Svensk Handelstidnings Justitia: ”Bolaget skall förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och idka därmed förenlig verksam”. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar