fredag 26 augusti 2016

En amerikansk läkare och ett universitetssjukhus har dömts att betala $17.600 000 – ca 148 miljoner svenska kronor – för överförskrivning av opiater till person som blev beroende av läkemedlen.


En amerikansk läkare – Dr Henry D. Walden och St Louis Universitetets sjukhus – SLU Care -  i staten Missouri - har dömts att betala $17.600 000 – ungefärligen 148 miljoner svenska kronor till makarna Brian och Michelle Koon. Dr Walden skrev under åren 2008 – 2012 ( fem år) ut mer än 37 000 piller till Brian Koon för ryggsmärtor. De tre preparat som främst föreskrevs var Oxycodone, Vicodone och Oxycodone  - samtliga är starka värktabletter inom opiatgruppen - ingen av dessa preparat har varit  eller är några större preparat i Sverige.

Från början var dosen för Brian Koon 39 mg/dag och på slutet av femårs-perioden uppgick dagsdosen till 1555 mg/dag. En av de myndigheter i USA som handhar kontroll över läkemedel CDC – Centers for Disease Control and Prevention – har nyligen fastslagit att max dosen – i förhållande till morfin – skall vara högst 100 mg/dag.

Ett expertvittne Dr Paul Genecin sade vid den aktuella rättegången att Dr Walden förskrivningen av opiater var ”kolossalt och hänsynslöst”. Brian Koon blev  svårt beroende av sitt bruk/missbruk av nämnda opiater och genomgick behandling för sina allvarliga problem. Malarnas äktenskap utsattes för svåra problem under mannens mångåriga problem och slutade i skilsmässa.

Juryn i den aktuella  rättegången tilldömde Brian Koon ett skadestånd på $ 1,4 miljoner – 11,8 milj kr – och $1,2 miljoner till hustrun  – ca 10,1 miljoner kr. Det skilda paret fick också ett övergripande skadestånd på $ 15 miljoner – 128 miljoner kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar