onsdag 19 november 2014

För fyra år sedan stoppades DXP i USA, har nåt hänt sedan dess kan man undra
Idag är det alltså den 19 november 2014 och det är därmed fyra år sedan - på dagen - som den smärstillande substansen Dextropropoxifen (DXP) stoppades i USA. Redan dagen därpå började det strömma in stämningar mot ett flera amerikanska läkemedelsföretag - främst Eli Lilly och Xanodyne, som bör betecknas som de riktigt stora bovarna. Advokater och personer – som överlevt och som drabbats av DXP - vädrade morronluft. I Sverige och i övriga EU var substansen förbjuden sedan några år.

Hundratals advokater och tusentals drabbade finns registrerade, främst i en federal domstol i Kentucky, Östra distriktet – dit myndigheterna vill förlägga så många rättegångar som möjligt. Det är en rimlig tanke att domstolen gör så för att få så mycket enhet som möjligt i de olika rättegångarna.

Men ännu har inga direkta rättegångar inletts med käranden och svaranden. Däremot har vissa domstolar - för överklaganden - haft en hel del att göra. Juridiken – denna kostbara sysselsättning – har varit i full gång under de gångna åren, och sannolikt har det redan kostat miljoner och åter miljoner dollar

Det stämda läkemedelsföretagen har sannolikt skaffat de främsta advokaterna, man är ju van vid att stämmas, medan de som drabbats inte alls har samma organisation. Läkemedelsföretagens advokater verkar mer alerta, en av dem bjöd mig på en kopp kaffe när jag hade min presskonferens på Nationella Pressklubben i Washington DC. Hon hämtade två muggar gott Starbuck kaffe på närmsta bar. Trevlig gest.

Det juridiska finliret har alltså pågått under alla fyra åren och ingen vet ännu vad som kommer att hända. Jag mailade till domstolen i Kentucky och frågade när rättegångarna skulle börja. En dam svarade: 

- Rättegångarna skall börja när domstolen har bestämt att dom skall börja.


Häpp.

Bildtext

Den federale domaren i Kentycky Danny C Reeves är nyckelpersonen i de kommande rättegångarna. Eli Lilly och Xanodyne är de två läkemedelsföretag som sannolikt kommer att få det tuffast i de kommande rättegångarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar