lördag 24 januari 2015

Helge Fossmo inblandad i bråk på anstalten - flyttades till Kumla, fick ingen julpermis.

Helge Fossmo flyttades strax före jul från Tidaholmsanstalten till Kumla p g a bråk på sin avdelningen, där också mördaren Anders Eklund fanns. Kumla är som bekant ett betydligt tuffare fängelse än Tidaholm.

Detta faktum torde ha vägt mycket tungt i det yttrande som Rättsmedicinalverkets lämnat till Hovrätten om huruvida Fossmos straff skulle tidsbestämmas och gjort en bedömning om risken för återfall i brott. 

Hovrätten konstaterar att "risken att återfalla i allvarlig brottslighet kan komma att förändras under den mycket långa tid som återstår till dess en villkorlig frigivning kan vara aktuell".

Det har alltså inte varit känt tidigare - av mig i alla fall - att Fossmo strax före jul flyttades från Tidaholm till Kumla, bl a berodde på ”vissa meningsutbyten” – dvs slagsmål -  mellan fångarna ( 3-4 personer) på avdelningen hade förekommit. 

På den avdelningen var bl a dubbelmördaren Anders Eklund placerad. Det anses att Helge Fossmo skulle vara ”boss i köket” – vilket utlöste vissa reaktioner/slagsmål. På grund av dessa incidencer fick Fossmo ingen julpermis 2014, vilket han fått under tre jular tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar